8. maj 2015

Ny professor i socioøkonomiske strukturer og levevilkår i udviklingslandene

Ny professor

Niels Fold er tiltrådt som professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Han forsker i socioøkonomiske strukturer og levevilkår i udviklingslande og arbejder blandt andet med landbrugsprodukters værdiforøgelse og små-skala minedrifts betydning for de berørte lokalsamfund. Desuden står han i spidsen for et samarbejde, der skal opbygge forskeruddannelsen på Tanzanias landbrugsuniversitet.

Niels Fold. Foto: Kent Pørksen

Niels Fold. Foto: Kent Pørksen

Niels Fold forsker i socioøkonomiske strukturer og levevilkår i udviklingslande især i Afrika og Sydøstasien. Den røde tråd er agro-industrielle værdikæder, som handler om et produkts værdiforøgelse fra produktion til forbrug. Værdikæderne siger noget om de sociale og økonomiske koblinger mellem landbrug og industri, hvilket er centralt i et udviklingsperspektiv.

Niels Fold undersøger blandt andet værdikæder og regional udvikling i Mekong-deltaet i Vietnam. Her er der meget lokal økonomisk dynamik, men der er også opstået såkaldte ”fattigdomslommer”, som er områder, hvor fattigdommen samler sig på ét sted. Her er det centrale spørgsmål, hvad der skaber fattigdommen i denne ”lomme” - det kan fx være manglende infrastruktur, særlige naturbetingelser eller afhængighed af et specifikt produkt (f.eks. ris eller fiskeopdræt).  

Et andet forskningsområde er små-skala minedrift i Ghana og Tanzania, hvor Niels Fold i samarbejde med GEUS forsker i den udvinding af guld, rubiner, salt, grus, m.m., der sker ved hjælp af simpel teknologi og ofte uden formelle tilladelser. På verdensplan er millioner af mennesker afhængige af små-skala minedrift, og forskningsprojektet undersøger vilkårene for de involverede arbejdere og lokalsamfund. Et eksempel på små-skala minedrift er udvinding af salt fra havvand i et laguneområde i Ghana. Her producerer lokale og i stigende omfang også tilrejsende salt ved at fordampe havvand. Vandet i lagunen har traditionelt været en fælles ressource. Men nu er det er en voksende industri, hvor simple redskaber efterhånden bliver erstattet af bulldozere og pumper, og der opstår konflikter om retten til havvandet.

Niels Folds ekspertise har også bragt ham i spidsen for et samarbejde mellem Sokoine University of Agriculture (SUA) i Tanzania og et konsortium med Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, der skal styrke ph.d.-uddannelsen på SUA. DANIDA har taget initiativ til samarbejdet, som startede i 2014 og forventes afsluttet i 2016. Formålet er at gøre SUA til et universitet med verdensomspændende omdømme og forskning af høj kvalitet. På SUA bliver der forsket i afrikansk landbrug – inklusiv discipliner inden for naturvidenskab, life science og socialvidenskab såvel som tværfaglige videnskaber. Det er denne forskning, der skal styrkes med støtte fra DANIDA. I løbet af den toårige periode skal der afholdes 15 kurser for ph.d.-studerende. Kurserne afholdes af forskere fra Danmark, men overtages efterhånden af forskerne fra SUA og bliver dermed en fast del af universitetets ph.d.-uddannelse.

”Det forventes at der om to år vil være 2-3 ph.d.-uddannelser færdigudviklet på SUA. En anden del af projektet er at skabe forskergrupper blandt forskerne på SUA for at fremme en målrettet forskningsindsats, der kan medvirke til at øge omfanget af eksternt finansierede projekter,” fortæller Niels Fold.

Niels Fold har en ph.d. i geografi fra Københavns Universitet og har i en årrække været ansat på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning - de sidste otte år som professor MSO, men er nu ansat i et fast professorat. Han holder tiltrædelsesforelæsning med efterfølgende reception torsdag den 28. maj kl.14 i Auditorium B, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Øster Voldgade 10, 1350 København K.

Kontakt: Professor Niels Fold, e-mail: nf@ign.ku.dk, telefon: 35 32 25 61 / 40 27 75 16.

Niels Fold med SUA-gruppe

Professor Niels Fold og lektor Marianne Nylandsted Larsen med ph.d.-studerende fra Sokoine University of Agriculture i Tanzania