15. juni 2015

Nu graver de også på Skovskolen

Ny bygning

De fine, grønne områder omkring Skovskolens bygninger er for en tid forvandlet til byggeplads. Resultatet bliver 850 nye kvadratmeter til undervisning.

Skovskolens nye byggeri

Skovskolens nye byggeri. Foto: Ole Quist Jensen

Normalt er det fuglefløjt, der akkompagnerer elever og studerendes arbejde på Skovskolen i Nødebo. Indtil februar 2016 må de i stedet finde sig i brummen fra gravemaskiner og betonkanoner og senere hamren og banken fra håndværkere.

Det er en fordobling på fire år af antal elever og studerende på Skovskolens grønne uddannelser, der har givet et naturligt behov for udvidelse. Det er Bygningsstyrelsen, der er bygherre, men bygningerne stilles til rådighed for Skovskolen, der er en del af Københavns Universitet. Byggeriet er muliggjort af et bidrag fra Villum Fonden på 10 mio. kr.

Afledning af regnvand

Der er også tænkt miljøhensyn ind i det nye byggeri. Det fortæller teknisk chef på Skovskolen, Ole Quist Jensen.

”Vi arbejder med såkaldt LAR - Lokal Afledning af Regnvand – så tagvandet fra den nye bygning ledes til den lille dam i vores grønne område mellem bygningerne. Det sikrer, at der altid er vand i dammen, med det liv, det giver til stedet. ”

Ole Quist Jensen forventer, at bygningen kommer under tag enten lige før eller lige efter sommerferien.

Fakta
  • Skovskolen blev oprettet i 1963 og er udvidet flere gange, senest midt i 1990’erne
  • Der er flyttet ca. 1.500 m3 råjord fra udgravningen til den nye undervisningsfløj. Det meste af jorden bliver på Skovskolen og skal bruges til en påtrængt udvidelse af p-pladser
  • Byggefirmaet Juul & Nielsen udfører entreprisen. Alectia er ingeniører og Rørbæk & Møller er arkitekter
  • I efteråret vil en ældre udlevet undervisningsbygning blive revet ned. Hermed bliver den oprindelige plan om en grøn kile mellem den gamle fredede skovridergård og de nyere bygninger realiseret
  • Byggeriet af undervisningslokaler følges i 2016 op af bygning af en ny værelsesfløj.


Kontakt: Teknisk chef Ole Quist Jensen
oqj@ign.ku.dk, tlf: 35331910  / 4535331500