27. marts 2015

Ny professor skal udforske skovjordens potentiale i drivhusgasregnskabet

Kulstofbinding

Ny professor ved Københavns Universitet skal være med til at kvantificere kulstofpuljer i jordbunden. En viden, der er vigtig, når man skal vurdere skoves og andre semi-naturlige økosystemers potentiale for at mindske drivhuseffekten.

Lars VesterdalDen 1. januar tiltrådte Lars Vesterdal som professor i økosystemprocesser og kulstof i jord ved Institut for Geovidenskab og Naturressourcer på Københavns Universitet. Her skal han være med til at forbedre det videnskabelige grundlag for kvantificering af kulstofpuljer i jordbunden og de processer, der kontrollerer kulstofpuljen. Målet er at kunne belyse jordbundens bidrag til økosystemers drivhusgasbudget ved ændret skovdrift, såsom ændret træartsvalg og dræning, og ved ændret arealanvendelse, fx skovrejsning på tidligere landbrugsjorde. En viden der er vigtig i forhold til at belyse skoves og andre semi-naturlige økosystemers potentiale for at mindske drivhuseffekten.

”Mens vi ved meget om kulstoflagring i økosystemers overjordiske biomasse, er der mere begrænset viden om de faktorer, der betinger kulstoflagring i jordbunden. Jeg vil fortsat medvirke til at øge vores viden om potentialet for kulstofbinding i jord, men jeg vil især sætte mere fokus på de processer og mekanismer, der er bestemmende for kulstofmængden i jord og i sidste ende for binding af CO2 fra atmosfæren i forskellige økosystemer” fortæller Lars Vesterdal.

Lars Vesterdal har igennem en årrække forsket i bl.a. kulstofbinding og drivhusgasemissioner i skov og ved ændret arealanvendelse. Han har særligt fokuseret på betydningen af ændret træartsvalg, dræning og skovdyrkning samt effekten af skovrejsning på forskellige økosystemfunktioner relateret til kulstof- og kvælstofkredsløb. Hans forskning har fundet sted i Danmark såvel som i internationale projekter.

”Vi ved allerede en del om, hvordan fx skovdrift eller ændret arealanvendelse påvirker jordens kulstoflager, men for at kunne målrette udnyttelsen eller arealanvendelsen for at tilgodese binding af drivhusgasser må vi vide mere om de kontrollerende processer i økosystemerne”, tilføjer den nytiltrådte professor.

Lars Vesterdal har en Ph.D. i skovøkologi fra det tidligere Institut for Økonomi, Skov og Landskab på Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og var derefter som seniorforsker tilknyttet Forskningscentret for Skov & Landskab og igen Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Efter en række fusioner har han i de seneste år været ansat som lektor ved Institut for Geovidenskab og Naturressourcer, Københavns Universitet.

Lars Vesterdal holder tiltrædelsesforelæsning onsdag den 15. april 2015 kl. 14 i auditorium A3-24.11, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C med efterfølgende reception i kantinen. Læs mere om tiltrædelsesforelæsningen

Kontakt: Lars Vesterdal, lv@ign.ku.dk, tlf. 3533 1672 / 6167 0865