27. marts 2015

Nyt professorat sætter fokus på økosystemers sårbarhed

Økosystemer og -processer

Inger Kappel Schmidt er tiltrådt som professor i økosystemer og -processer i et foranderligt miljø ved Institut for Geovidenskab og Naturressourcer på Københavns Universitet. Hendes forskning skal bl.a. give os mere viden om, hvordan naturlige og menneskeskabte ændringer i klima og miljø påvirker vores økosystemer, som det eksempelvis er tilfældet ved atmosfærisk kvælstofdeposition, der har gjort økosystemerne mere sårbare over for andre påvirkninger.

Inger Kappel SchmidtDen 1. januar tiltrådte Inger Kappel Schmidt som professor i økosystemer og -processer i et foranderligt miljø ved Institut for Geovidenskab og Naturressourcer på Københavns Universitet. Hendes opgave er at undersøge økosystemers respons på forandringer i klima og miljø. Målet er at opnå en større forståelse af processer i terrestriske økosystemer - og organismers og økosystemers sårbarhed overfor stress. Viden om kontrolmekanismer og tålegrænser er vigtig for at kunne forudsige konsekvenser af ændringer i miljøet og vurdere økosystemernes muligheder for at modvirke disse.    

”Det er vigtigt at forstå, hvordan naturlige og menneskeskabte ændringer i klima og miljø påvirker vores økosystemer  hver især og i kombination. Økosystemerne er generelt robuste overfor ændringer i det ydre miljø, men menneskeskabte ændringer i miljøet såsom atmosfærisk kvælstofdeposition har gjort økosystemerne mere sårbare over for andre påvirkninger,” siger Inger Kappel Schmidt.

”Vi ved meget lidt om, hvor grænser går, før vi får uoprettelige ændringer i artssammensætning og fundamentale processer i økosystemerne”, tilføjer den nytiltrådte professor.

Inger Kappel Schmidt har siden 1993 forsket i, hvordan ændringer i klima og andre stressfaktorer påvirker økosystemerne og deres stabilitet, og om drift og pleje øger eller mindsker økosystemernes robusthed. Forskningen foregår blandt andet i danske og internationale netværk af storskala eksperimenter i semi-naturlige økosystemer såsom heder med realistiske manipulationer af klima og næringsstoffer.

Inger Kappel Schmidt har en Ph.D. i arktisk vegetationsøkologi fra Biologisk Institut på Københavns Universitet og kom efter et ophold på Ecosystem Center in Massachusetts, USA til Forskningscentret for Skov & Landskab og senere til Institut for Geovidenskab og Naturressourcer på Københavns Universitet som seniorforsker og lektor. Inger Kappel Schmidt leder desuden det europæiske klimanetværk INCREASE.

Inger Kappel Schmidt holder tiltrædelsesforelæsning tirsdag den 28. april 2015 kl. 14 i auditorium A3-24.11, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C med efterfølgende reception i kantinen. Læs mere om tiltrædelsesforelæsningen

Kontakt: Inger Kappel Schmidt, iks@ign.ku.dk, tlf: 3533 1668 / 6170 3293