11. august 2015

Palle Madsen ansat som professor i skovdyrkning

Praksisnær forskning

Palle Madsen er ansat som professor ved Skovskolen, Københavns Universitet, hvor han skal styrke den praksisrelaterede forskning og udvikling inden for bæredygtigt skovbrug. Det skal styrke kvaliteten i undervisningen på skov- og landskabsingeniøruddannelsen og gavne samarbejdet med erhvervet.

Palle Madsen. Foto: Inger Ulrich

Palle Madsen. Foto: Inger Ulrich. Klik på billedet for at downloade pressebillede.

Skovbruget står i kraft af især klimaforandringer foran store udfordringer og muligheder i forhold til bæredygtighed. Og netop forskning i bæredygtig skovdrift er en af den nyudnævnte professor Palle Madsens mærkesager.

”Skove og skovbrug har et stort potentiale i at understøtte en bæredygtig udvikling af samfundet. Ikke kun i forhold til hvordan vi udnytter skoven som ressource ift. mindre afhængighed af fossile brændstoffer og energikrævende materialer som stål, aluminium og beton. Men også hvordan skovene kan bidrage til en bæredygtig udvikling af samfundet som et hele, fx i forhold til at understøtte naturindholdet.”

Institutleder Claus Beier, har store forventninger til, at Skovskolen nu har ansat sin første professor: 

”Hvis vi skal understøtte udviklingen af et bæredygtigt samfund - hvor skovbruget har oplagte muligheder - kræver det nye modeller og samarbejdskonstruktioner på tværs af traditionelle skel. Skovskolen rummer nogle nye muligheder for brobygning, og kan i mange sammenhænge noget andet end det traditionelle universitet. Det skal vi gerne afprøve og udvikle med dette professorat. ”

Gavner både uddannelser og erhvervet

Chef på Skovskolen, Anders Bülow, mener, at Skovskolen med det nye professorat tager hul på en helt ny udvikling, der har to klare formål: 

”Vi håber at styrke praksisrelateret forskning og udvikling inden for skovbrug; herunder at sikre et tæt samarbejde med den øvrige del af vores institut inden for skovdyrkning og skovdrift. Samtidig håber vi at starte et forløb, hvor Skovskolen kan øge kvaliteten af vores uddannelser til gavn for erhvervet og samfundet, ” siger Anders Bülow og fortsætter:

”Skovskolen skal udnytte, at vi er en del af Købehavns Universitet i vores bestræbelser på at understøtte skovsektoren i fremtiden. Vi har brug for, at uddannelsen til skov- og landskabsingeniør har det bedste uddannelsesgrundlag for udvikling af professionen. ”

Må trække på fælles ressourcer

Palle Madsen selv ser professoratet som en naturlig del af Skovskolens aktiviteter. ”Jeg forventer, at vi sammen får en god platform til at styrke anvendt forskning, til gavn for fagets videre udfoldelse. Jeg ser frem til at bygge og vedligeholde et godt netværk med erhvervet, både når vi skal udvikle undervisning og udvikle forskning. Vi er så lille en sektor, at vi er nødt til at trække på fælles ressourcer for at få tingene til at hænge sammen. ”

”Palle Madsen har den helt rette profil gennem hans mangeårige kontakt med sektoren og den praksisforankrede profil af hans forskning, samtidig med at han har et solidt kendskab til forskningsmiljøet på universitetet, ” siger Anders Bülow og fortsætter: ”Jeg tror, at Palle er den helt rigtige til at drive en proces, hvor Skovskolen i fremtiden ikke kun skal reproducere viden, men også skabe den – meget ofte i tæt samarbejde med sektoren. ”

Om Palle Madsen

Palle Madsen er 54 år og indtil nu seniorforsker ved Sektion for Skov, natur og biomasse på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Han er siden 1. juli 2015 professor MSO (med særlige opgaver) på Skovskolen i Nødebo, som hører under instituttet.

Palle Madsen har specialiseret sig i foryngelse og restaurering af skov med fokus på at udvikle skovenes potentiale for at bidrage til en bæredygtig udvikling og herunder tilpasse sig og modvirke af klimaforandringer.

Palle Madsen er oprindelig uddannet forstkandidat og har skrevet Ph. d. om naturlig foryngelse af bøg. Han har siden 1989 været ansat i Skov & Landskab, som i 2012 blev lagt sammen med institutterne for geografi og geologi til det nuværende Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.