23. april 2015

Sporing af havenes kemiske sammensætning gennem geologisk tidsalder

HAVVANDS UDVIKLING

Det europæiske uddannelsesnetværk søger at få en bedre forståelse af globale, biogeokemiske cyklusser og deres påvirkning af Jordens klima

Modern brachipods in their natural marine environment

Nutidige brachiopoder i deres naturlige havmiljø

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet er officiel partner i BASE-LiNE Earth-projektet, et innovativt uddannelsesnetværk finansieret af EU-kommissionen med EURO 3.75 mio

En rekonstruktion af den elementære og isotope udvikling af havvand gennem geologisk tidsalder er et af de primære forskningsmål inden for Earth System Science (videnskaben om jordens klima og biogeokemiske kredsløb). En sådan rekonstruktion har en betydning for vores forståelse af nuværende, globale biogeokemiske cyklusser og deres påvirkning af jordens klima såvel som tungtvejende, økonomiske aspekter hvad angår dannelsen af undersøisk carbonhydridolie og gasressourcer.

Selvom de kemiske forhold i fortidigt havvand ikke længere direkte kan måles, kan de rekonstrueres ved måling af visse sporstoffer og isotopforhold, der fungerer som kemiske indikatorer (proxier) indeholdt i velegnede geologiske arkiver som bevarede marine carbonater (koraller, foraminiferer, brachiopoder).

Modern Pecten (a bivlave), cut into growth segments for geochemical analyses

Nutidig kammusling (toskallet skaldyr) skåret i vækstsegmenter for geokemiske analyser

Professor Robert Frei, fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning er leder af arbejdsporgrammet: WP7 i BASE-LiNE Earth-projektet. Projektet sigter mod at anvende ikke-nedbrydelige krom- og uranisotoper i brachiopoder, koraller osv. til rekonstruktion af fortidige redoxændringer i havsystemet og på sigt sammenkæde disse til potentielle årsagsfaktorer på land, i særdeleshed svingningen af oxygen i atmosfæren gennem geologisk tidsalder.

WP7 har et fuldt finansieret ph.d.-stipendiat, hvortil ansøgninger p.t. modtages. Se stillingsbeskrivelse

Contact: Robert Frei, Københavns Universitet, Danmark, e-mail: robertf@ign.ku.dk, Telefon: +45 35 32 24 50

BASE-LiNE Earth er et innovativt uddannelsesnetværk finansieret af EU-kommissionen inden for Marie Skłodowska-Curie-aktioner i Horizon 2020 “European Union Funding Programme for Research and Innovation” (H2020-MSCA-ITN-2014; REA Aftale om tilskud Nr. 643084) med EURO 3.75 mio. Projektet påbegyndte 1. januar 2015 og løber frem til 31. december 2018.

 

BASE-LiNE Earth vil indsamle viden om:

  • bindeleddet mellem brachiopoder (fossiler og nutidige) og oceanøkologi samt biomineraliseringsprocesser
  • spredningsveje og processer ved diagenetisk modifikation
  • pålidelige tidsserier i sporstofforhold (Mg/Ca, Sr/Ca, Li/Ca, Ba/Ca, B/Ca, U/Ca) og deres isotopsystemer  (f.eks. δ26Mg, δ44/40Ca, 87Sr/86Sr, δ88/86Sr, δ53Cr, δ7Li, δ11B ) for havene i Phanerozoikum.