24. juni 2016

Arboretet i Hørsholm sikret med nyt ejerskab

SAMARBEJDE

Københavns Universitets forsknings- og formidlingsaktiviteter i Arboretet er sikret gennem en samarbejdsaftale med 15. Juni Fonden, som overtager ejerskabet. Samlingen af træer og buske, helseskov og terapiskovhave forvaltes fortsat af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Aftalen betyder desuden, at fonden tilfører Arboretet 10 mio. kr. til udvikling af området.

Arboretet rummer bl.a. en stor samling rhododendron, her R. luteum i blomst

En ny samarbejdsaftale giver mulighed for at udvikle Arboretet i Hørsholm som grundlag for forskning, undervisning og formidling. 15. Juni Fonden overtager ejerskabet og indskyder midler, der gør det muligt at revitalisere området, både til gavn for Københavns Universitets og offentligheden.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning vil kunne forsætte sine forskningsaktiviteter som hidtil under de samme betingelser, som gælder på Københavns Universitet. Den generelle politik er, at forskningsresultater skal formidles både til offentligheden, potentielle brugere og forskerkollegaer. Det nye ejerskab af Arboretet får ingen indflydelse på det.

Alle vil fortsat have fri adgang til Arboretets samling af træer og buske i hele åbningstiden. Det nye ejerskab betyder desuden, at de ca. 25-30.000 årlige besøgende får bedre faciliteter, bl.a. toiletter, som ikke finde i området i dag. Det sker i kraft af de 10 mio. kr., 15. Juni Fonden tilfører Arboretet som led i samarbejdsaftalen.

Et samarbejdsudvalg med repræsentanter for både 15. Juni Fonden og Københavns Universitet skal sikre den fremadrettede drift og fornyelse af Arboretet, herunder at såvel fondens som universitetets formål og interesser tilgodeses. Københavns Universitet ser frem til det fortsatte samarbejde med 15. Juni Fonden om at udvikle Arboretet.

Om Arboretet i Hørsholm

Arboretet er en samling af træer og buske, hvor hver plante er detaljeret dokumenteret sammen med dens præcise GPS-placering: Hvilken art tilhører den, hvor stammer frøet fra, hvornår blev planten opformeret. Oplysninger om hvert af Arboretets over 8.500 planter er registreret i en fælles database.

 

Arboretet indeholder mange af de mest anvendte arter af træer og buske, som trives på friland i Danmark. Hvert år bruges tusindvis af grene og kogler til undervisning i botanik og relaterede fag, men samlingen bruges også til undervisning i landskabsarkitektur, skadevoldende svampe og insekter m.fl.

 

I samlingen foregår en række forskningsaktiviteter, som har brug for at arbejde med store, levende træer. Ud over træarterne selv undersøges samspillet med andre arter og mikroorganismer. Det sker både ved hjælp af konkrete observationer, praktiske dyrkningsforsøg i væksthuse og avancerede genetiske studier. Desuden undersøges træernes reaktion på klimaændringer. En helt anden type forskning og undervisning knytter sig til helseskoven Octovia® og terapihaven Nacadia®, hvor fokus er på Arboretets mange og varierende naturoplevelser, sundhed og design af grønne områder.

 

Arboretet drives af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.