11. januar 2016

Ny bog viser vej til dialogbaseret planlægning af det åbne land

Planlægning

Det åbne land er under hastig forandring. Det skaber nye udfordringer for samfundet og behov for at gentænke den fysiske planlægning. En ny bog viser, hvordan kommuner og lokale aktører i fællesskab kan tilrettelægge en strategisk og mere udviklingsorienteret planlægning af det åbne land. Bogen er redigeret af forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og udgivet med støtte fra Realdania og Bergiafonden.

Ny bog om planlægning

De senere år har det åbne land undergået en voldsom udvikling både i forhold til landbrug, bosætning, fraflytning, naturforvaltning og friluftsliv. I dag skal landskabet kunne tilgodese mange flere funktioner end tidligere, hvor landbruget var den helt dominerede aktivitet. Samtidig er det nødvendigt at fastholde eller forbedre bosætningsmulighederne, hvis der fortsat skal være liv på landet. Det kræver en ny måde at planlægge på, som præsenteres i bogen ’Dialogbaseret planlægning i det åbne land’.
Download billede.

At sikre velfungerende og attraktive landskaber kræver en ny måde at planlægge på, hvor man tager udgangspunkt i det lokale sted og involverer alle interesser og parter i planprocessen. Det kaldes dialogbaseret planlægning og er hovedemne for en helt ny bog, redigeret af Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl og Henrik Vejre fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU. En lang række fagfolk fra universiteter, Landbrugets Rådgivning og kommunale planlæggere har bidraget til bogen, der udkommer den 14. januar og præsenteres ved en reception samme dag.

Dialogbaseret planlægning adskiller sig fra den traditionelle planlægning, der – uanset høringer og borgermøder, hovedsageligt behandler overordnede emner. Planlægningen har hidtil kun i begrænset omfang formået at involvere og integrere de mange interesser i det åbne land. ”Den aktuelle debat handler mest om planlægningens rolle i reguleringen af arealanvendelsen, mens denne bog især beskæftiger sig med udviklingen af det lokale kulturlandskab,” fremhæver professor Jørgen Primdahl.

Bogen Dialogbaseret planlægning i det åbne land – om strategier for kulturlandskabets fremtid er en erfaringsopsamling og giver konkrete eksempler på, hvordan integrerende og lokalt forankrede planprojekter kan tilrettelægges. Eksemplerne fra bl.a. Geopark Odsherred, Karby Sogn på Mors og Lokalpark Flyndersø og Sønder Lem Vig viser også, hvordan projekterne føres ud i livet i et samarbejde mellem ejere, lokalsamfund, foreninger og kommune. 

Indholdet bygger på resultater fra forskningsprojektet DIAPLAN (2010-2013), som arbejdede med videnopbygning og metodeudvikling i forhold til dialogbaserede planprojekter i det åbne land. Forskningsprogrammet var finansieret af Realdania, Tips- og lottomidler til friluftslivet, Region Sjælland, SEGES, Jammerbugt Kommune, Skive Kommune, Morsø Kommune, Odsherred Kommune, Syddansk Universitet og Københavns Universitet. Udgivelsen af bogen er støttet af Realdania og Bergiafonden. DIAPLAN efterfølges pt. af forskningsprojektet Fremtidens Landskaber.

Den nye bog henvender sig til kommunale planlæggere og forvaltere og til foreninger og organisationer, der søger inspiration til, hvordan man tilrettelægger en involverende og handlingsorienteret planlægning. Også studerende og andre, der har brug for indsigt i det åbne lands planpraksis, teorigrundlag og historie, kan have udbytte af bogen. ”Det er vores håb, at bogen tilgodeser behovet for at forny det åbne lands planlægning – både med kritiske analyser og konstruktive forslag til en bedre planpraksis,” siger lektor Lone S. Kristensen. 

Hør mere om bogen

Bogen udkommer på forlaget Bogværket den 14. januar 2016 og præsenteres samme dag kl. 16.00 ved en reception på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Fælleshuset, Rolighedsvej 23, Frederiksberg. Alle interesserede er velkomne.

Mere information om bogen fås desuden hos Lone S. Kristensen, lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, lokr@ign.ku.dk, tlf. 2144 3549 og Jørgen Primdahl, professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, jpr@ign.ku.dk, tlf. 3027 5005 

Fakta
Dialogbaseret planlægning i det åbne land – om strategier for kulturlandskabets fremtid
Lone S. Kristensen, Jørgen Primdahl, Henrik Vejre (red.)
Tilrettelæggelse og redaktion: Annemarie Lund
245 sider, stort format, garnheftet, 4 farver
ISBN 978-87-92420-35-0
Vejledende pris: 298 kr.
Udgivet af forlaget BOGVÆRKET
Eskilstrupvej 34, 4500 Nykøbing Sj.
Tlf. 2120 1777, kdh@bogvaerket.dk
www.bogvaerket.dk