1. juli 2016

Kurser, temadage og konferencer efteråret 2016

FÅ NY VIDEN

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning er nu klar med efterårets udbud af faglige arrangementer til skovbrugere, park- og naturforvaltere og planlæggere.

På IGN’s kurser, temadage og konferencer bliver du opdateret med ny viden, lærer nye metoder og får del i andres erfaringer. Du møder forskere og andre eksperter, der formidler den nyeste viden inden for deres område. Desuden er der god lejlighed til at netværke med andre fagfolk, der arbejder med det samme som dig. Alt i alt bliver du klædt på til at håndtere de daglige udfordringer bedst muligt. 

I efteråret 2016 kan du bl.a. blive klogere på ny anvendelse af stauder, grøn samskabelse i byen og på landet og bytræers rolle i håndteringen af regnvand. Vi gentager også kurset om LAR-løsninger for professionelle. 

Desuden har du mulighed for at få skræddersyet et kursus til netop din virksomhed, få rådgivning eller efteruddanne dig inden for friluftsliv, landskab og planlægning eller parkvirksomhed.