18. maj 2016

Sæt fremtidens natur til diskussion sammen med IGN

Folkemøde om natur

Verdens første folkemøde om natur finder sted i Hirtshals i slutningen af maj, og IGN er med. Mød os på GREEN SQUARE og vær med til at sætte naturen og måden, vi bruger den på, på dagsordenen.

I alt vil 8 personer fra forskellige sektioner og forskergrupper ved IGN bidrage med deres viden under Naturmødet fra 26. til 28. maj 2016 i Hirtshals. Nogle deltager i det officielle program på en af Naturmødets tre hovedscener, mens andre afholder workshops eller foredrag i et stort samisk telt, en såkaldt ’lavvu’, placeret på GREEN SQUARE.

Søren Præstholm fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) er ambassadør for Naturmødet. Han underviser og forsker bl.a. i danskernes anvendelse af naturen til friluftsliv, pædagogiske aktiviteter og læring ved Videncenter for friluftsliv og naturformidling ved Skovskolen.

”Jeg synes, det er både vigtigt og spændende, at vi via Naturmødet sætter fremtidens natur til diskussion på tværs af aktører og tilgange til naturen. Og jeg synes, det er helt oplagt, at vi som universitet bidrager. Det er heldigvis en tilgang, som mange kollegaer her på IGN deler”, siger Søren Præstholm.

Bålkaffe

Helligdom eller ressource?

”GREEN SQUARE bliver IGN's sted”, fortsætter han. ”Det er vores skov- og naturteknikerelever fra Skovskolen, der etablerer en grøn oase med bålsted, same-telte og forskellige formidlingsaktiviteter. Eleverne specialiserer sig inden for naturformidling, og de får under Naturmødet en gylden mulighed for at sætte deres uddannelse i spil. De flår eksempelvis et sødt rådyr og tager diskussionen med tilhørerne, om jagt er i orden. Herefter smider de dyret over bålet for senere uddeling af smagsprøver. Sådan en workshop er god illustration af temaet for Naturmødet, der lyder: Naturen – helligdom eller ressource?”, afslutter Søren Præstholm.  

Du kan se mere om IGN's program på GREEN SQUARE, eller tjekke det samlede program for Naturmødet på www.naturmoedet.dk. Naturmødet afholdes i år for første gang, og det er Hirtshals Kommune, der har taget initiativet, som støttes af en række fonde og andre aktører.