17. august 2016

Havehistoriske inspirationskilder

En ny forelæsningsrække

er nu klar til efteråret 2016.
Forelæsninger om inspirationskilder holdes i et samarbejde mellem Havehistorisk Selskab, Danske Landskabsarkitekter, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning samt Slots- og Kulturstyrelsen.

Det gennemgående tema i efteråret er:
”Havehistoriske inspirationskilder til nutidig landskabsarkitektur”

Forelæsningerne finder alle sted hos Slots- og Kulturstyrelsen på onsdage i efteråret og efterfølges af en debat.

For ikke-medlemmer af Havehistorisk Selskab er prisen 50 kr. for at deltage. Studerende dog kun 20 kr.

Forelæsninger 

Transformation af historiske anlæg

Onsdag den 28. september kl. 15:30 hos Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, København

Landskabsarkitekt Kristine Jensen: Integration af landskabet i transformationen af historiske anlæg. Hvordan klarlægges stedets potentiale? Balancen mellem nyt og gammelt? Jelling som eksempel

Lektor Torben Dam: Varusschlacht Museum und Park Kalkriese – teorien bag markeringen af det historiske monument

Restaurering af historiske anlæg i en nutidig kontekst

Onsdag den 26 oktober kl. 15:30 hos Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, København

Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted: Genskabelse og fornyelse på Sanderumgaard og andre projekter.

Landskabsarkitekt Torben Schönherr: Fornyelse og nytolknin Brede Alle og parterret i Fredensborg Slotshave

Metoder til forandring 

Onsdag den 23. november kl 15:30 hos Slots- og Kulturstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, København

Professor Ellen Marie Braae: Transformation og rangordning af metoder

Slotshavelandskabsarkitekt Christine Waage Rasmussen: Bevaringsstategier