9. marts 2016

Konference skaber nye muligheder for veteraner

FRILUFTSLIV

Der var overvældende og mangeartet deltagelse til konference på Skovskolen om natur og sundhed for krigsveteraner. Formand for veteran-forening glæder sig over ny viden, der kan gavne medlemmerne.

Veterankonference

Program fra konferencen

Der var både uldne sweatre og medaljesmykkede uniformer blandt de fremmødte i et stopfyldt auditorium på Skovskolen 3. marts. Konferencen var Danmarks første om natur og sundhed for krigsveteraner. Blandt tilhørere og oplægsholdere var både veteraner, militærfolk, terapeuter, forskere, undervisere, friluftsfolk og repræsentanter for frivillige foreninger og andre aktører på veteranområdet.

Konferencens hovedformål var da også at skabe et tværfagligt rum, hvor deltagere og oplægsholdere kunne dele ny og eksisterende viden om natur og sundhed sat i forhold til veteraners udfordringer og behov. Det var netop den oplevelse, deltagerne gik hjem med.

”Nu ved vi mere om, hvorfor det giver så god mening for vores medlemmer at være i naturen, ” siger formand for De Blå Baretter og tidligere oberst, Niels Hartvig Andersen.

Kan genopdage naturen

De Blå Baretter er Danmarks eneste forening udelukkende for veteraner. ”Det var godt at få nye vinkler på arbejdet med veteraner og videnskabelige øjne på, at det giver god mening at inddrage naturen. Det hjælper os til at genopdage naturen og se de muligheder, den rummer for vores medlemmer. ”

Oplæg om bl.a. natur-retreat, om kroppens betydning for læring og udvikling og om natur og friluftsliv som indre og ydre sundhed var med til at stille skarpt på naturens rekreative værdi for udvikling og rehabilitering af veteraner. Samtidig fik tilhørerne et indblik i veteranområdet anno 2016, om de ca. 60.000 personer (siden 1948), der i dag kan kalde sig veteraner, hvor langt de fleste kommer styrkede hjem fra en udsendelse og om dem, der har svært ved at komme tilbage til det civile liv og om de tilbud, de i dag møder. 

Behov for dialog

Oplægsholderne refererede flere gange til forrige oplæg, og det glædede arrangør Niels Overgaard Blok, projektleder for veteranprojekter i Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, der holder til på Skovskolen.

”Det var for mig et tegn på, at mødet mellem disse meget forskellige grupper af mennesker var frugtbart.  Konferencen var første spadestik til at bringe dem sammen. Mødet betyder meget for at udvide og kvalificere samarbejde og indsats fra de mange mennesker og organisationer, der arbejder for veteranernes bedste.

Jeg mener også, at konferencen viste behov for mere dialog grupperne imellem, og det er mit håb, at vi kan gentage successen. Det skal måske være om et år, og vi tager gerne bolden videre. Det er vigtigt for at skabe større mulighed for, at veteraner anerkendes og støttes i Danmark, både i officielle, etablerede rammer og i de mange frivillige organisationer. ”