12. februar 2016

Nystiftet pris til skovbrugsstuderende

SKOVBRUG

Løvenholm Fonden vil gerne støtte nyskabende studier inden for skovbrug. Derfor har fonden overrakt priser til to nyudklækkede skov- og landskabsingeniører.

”Løvenholm Fonden ønsker med prisopgaverne at styrke de skovbrugsstuderendes driftsøkonomiske, skovdyrkningsmæssige eller andre skovbrugsfaglige kompetencer med relevans for skovdrift i Danmark. ”

Sådan præsenterede Per Holten-Andersen, bestyrelsesmedlem i Løvenholm Fonden, fondens baggrund for – for første gang - at overrække priser til to tidligere studerende på uddannelsen til skov- og landskabsingeniør. Priserne blev overrakt tirsdag 9. februar 2016 ved en højtidelighed på Skovskolen.

Vil blive brugt i undervisningen

Førsteprisen på 20.000 kr. gik til Mikkel Møller Mortensen. Han har i sit afsluttende bachelorprojekt skrevet om anvendelsesmuligheder for data indsamlet med luftbåren laserscanning som driftsplanlægningsværktøj. I begrundelsen for førsteprisen sagde Per Holten-Andersen: 

”Projektet er nyskabende i sin anvendelse af såvel data som teknikker. Det sætter fokus på udvikling af metoder inden for skovbruget og uddannelsen af fagligt stærke og teknisk kompetente forstfolk til forvaltning af de danske skove. Resultatet, herunder specialets bilag med trin for trin vejledninger, vil blive brugt i undervisningen og i udvikling af anvendelsen af open source programmet QGIS. ”

Andenprisen på 5.000 kr. gik til Bjarke Brandt Helms for en ”god og solid” opgave om douglasgran – proveniens og selvforyngelse.

Det er Løvenholm Fonden, ejer af Løvenholm Gods, der uddeler priserne årligt. Fondens hovedformål er bl.a. at støtte uddannelse og forskning inden for skov og landbrug. Priserne er målrettet opgaver afleveret som kandidatspeciale til kandidatuddannelsen i ’Forest and Nature Management’ eller bacheloropgave til professionsbacheloruddannelsen som’ Skov- og Landskabsingeniør’.