6. juni 2016

Ny professor i økosystemer og bæredygtighed

ØKOSYSTEMER

Klimaforandringer betyder mere CO2, højere temperaturer og ændret nedbør. Det vil påvirke økosystemerne - men hvordan? Her har Claus Beier sit kerneområde. Han har i godt 25 år arbejdet med effekterne af klimaforandringer, luftforurening og arealanvendelse på planter og økosystemer og er netop udnævnt til professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

Claus Beier er ny professor i ’økosystemer og bæredygtighed’ på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Professoratet skal være med til at styrke forskningen i økosystemers reaktioner på klima- og miljøpåvirkninger. Claus Beier vil bl.a. have fokus på faciliteter og infrastruktur til støtte for forskningen og fremhæver desuden samspillet mellem observationer, eksperimenter og modeller som vigtigt. ”Jeg håber også at kunne bidrage til at styrke det tværfaglige samarbejde mellem instituttets fagområder i forhold til den viden, der er nødvendig for at skabe bæredygtig udvikling,” siger Claus Beier.

Manipulation af økosystemer
Claus Beier betegner sig selv om ’manipulator’. Manipulation med økosystemer i felten er gennemgående i den forskningsmetode, han sammen med sine kollegaer bruger til at teste hypoteser om miljøpåvirkninger og økosystemer. Som leder af Villum-centret CLIMAITE konstruerede Claus Beier sammen med forskere fra DTU, KU og AAU en biologisk tidsmaskine i et nordsjællandsk naturområde. Her kan man påvirke økosystemer med en eller flere af de faktorer, der indgår i klimaproblematikken: øget CO2, temperatur og ændret nedbør. Det giver mulighed for at kortlægge påvirkningerne, men nok så vigtigt også samspillet mellem dem. Ideen er at arbejde så realistisk som muligt for at få et troværdigt billede af, hvordan økosystemer reagerer på ændringer og pres.

Resultater på verdensplan
Resultaterne har vakt opsigt på verdensplan. De viser bl.a., at samspillet mellem faktorer kan medføre effekter, som er vanskelige at forudsige, selv om man kender effekterne af de enkelte faktorer hver for sig. Desuden nedtoner resultaterne forestillingen om, at øget CO2-indhold i atmosfæren vil have en ’gødningseffekt’, der får planter til at vokse hurtigere og mere, så den ekstra CO2 fjernes. Det gælder ikke generelt set.

Ekstreme klimahændelser
Aktuelt arbejder Claus Beier især med forståelse af kulstofkredsløbet og hvordan det påvirkes af klimaforandringerne gennem ændringer i plantevækst, plantesygdomme og biodiversitet. Han er især optaget af effekterne af ekstreme klimahændelser: Hvad vil de betyde, og hvordan laver vi overhovedet realistiske eksperimenter.

Hør mere
Hør mere om økosystemernes fremtid, når Claus Beier holder tiltrædelsesforelæsning fredag den 10. juni kl. 14-16 med titlen ’Looking into the future – time travelling, biological time machines and scientific perspectives.’ Forelæsningen foregår i Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg. Efter forelæsningen er der reception. Alle er velkomne.

Om den nye professor
Claus Beier er 58 år, uddannet cand.polyt. og ph.d. i ’Atmospheric deposition of N and S compounds in Denmark’. Han begyndte sin karriere på Skov & Landskab efterfulgt af en lang årrække som seniorforsker og centerleder på Forskningscenter Risø 1996-2013 og var derefter forskningsdirektør på NIVA, Fagsenter for Nedbørfelt og Urbant Vannmiljø i Norge. Siden den 1. maj 2015 har Claus Beier været institutleder på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.