6. september 2016

Dronning Margrethe finder Solvognen i Geoparken i Odsherred

Landsskabsarkitektur

Hvordan kan man benytte Landsskabsarkitektur til at formidle historien om bronzealderen og fundet af Solvognen i Trundholm Mose i Odsherred? Det satte Isanoor Djezzaz Nielsen og Anna Sofia Falkentoft sig for at finde ud af. De studerer Landskabsarkitektur på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet og fik ideen til projektet efter et besøg i Geoparken.

Foto: Ali Roshanzamir

Isanoor og Anna havde lånt et sommerhus i Odsherred, og de besøgte Geoparken for at finde det sted, hvor Solvognen blev fundet. Men selv med deres viden som landskabsarkitekter, brugte de lang tid på at finde stedet. ”Det var som om det skulle holdes hemmeligt! Kun en sten og en bænk markerer det sted, hvor et af Europas vigtigste fund fra bronzealderen blev gjort i 1902”, fortæller de to bag projektet.

Dette gav dem ideen til projektet, som de kalder for Fundstedet, og som gør Solvognens findested tilgængeligt for de besøgende i parken.

Præsentation for HKH Dronning Margrethe

Den 6. september præsenterer de, sammen med projektleder Nina Lemkow, deres model og tankerne bag projektet for HKH Dronning Margrethe, der besøger UNESCO Geopark i Odsherred i forbindelse med sit sommertogt med Kongeskibet Dannebrog. Præsentationen finder sted fra 11.00 – 11.40.

Foto: Ali Roshanzamir

Isanoor Djezzaz Nielsen og
Anna Sofia Falkentoft studerer Landskabsarkitektur på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet og fik ideen til projektet efter et besøg i Geoparken.Træstabler og markeringspæle tydeliggør fundstedet

Projektet går ud på at etablere et cirkelslag af træstabler og markeringspæle, som vil gøre det lettere for de besøgende at finde det sted, hvor opsynsmand Frederik Villumsen en septemberdag i 1902 gjorde det fantastiske fund, som i dag er et af Danmarkshistoriens største klenodier.

Projektet vil gøre fundstedet synligt i landskabet i og omkring Trundholm Mose, hvor cirkelslaget af træstammer strækker sig over det flade mosedrag, Fuglebæks Å og Kirkeåsvejen. Stablerne af træ vil langsomt nedbrydes og med tiden blive til et aftryk i landskabet og en del af naturens særpræg.

Et rektangulært felt, hvor rørskoven er slået og klippet, markerer Solvognens nøjagtige fundsted, og i udgravningsfeltet står markeringsstenen, hvor den har stået lige siden 1925.

Solvognen i hemmelige depot

Solvognen regnes for et af Europas vigtigste bronzealderfund og blev fundet i Trundholm mose i 1902, da der blev pløjet for første gang i området. Mosens iltfattige miljø har konserveret og opbevaret Solvognen i sit hemmelige depot siden ca. 1350 f.Kr.

I dag er Solvognen udstillet på Nationalmuseet i København og endda portrætteret på den danske tusindkroneseddel. Men det er de færreste, der ved, at den blev fundet i Trundholm Mose.

Odsherred geopark - en geologisk arv

En geopark er et landskab med en særlig geovidenskabelig betydning, sjældne naturkendetegn og æstetiske værdier. En park, som integrerer andre natur-, landskabs- og kulturinteresser til et samlet unikt landskabs- og naturområde inden for et givent område.

Det er ikke kun et sted for sightseeing, rekreation og kulturelle fornøjelser, men også en beskyttet nøglelokalitet for den geologiske arv og grundlag for geovidenskabelige undersøgelser og formidling.