11. oktober 2016

Udearealer kan hjælpe mennesker med demens

GRØNNE OMRÅDER

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har netop kåret årets bedste bachelorprojekter. Et af de præmierede projekter viser, at grønne udearealer kan hjælpe mennesker med demens, hvis indretningen er tilpasset deres særlige behov. Projektet er udarbejdet af Emilia Nejatbakhsh som led i uddannelsen til bachelor i landskabsarkitektur.

Emilia Nejatbakshs sammen med de fire andre hold, der er kåret som årets bedste bachelorprojekter på IGN, plus institutleder Claus Beier og viceinstitutleder for undervisning Lars Krogh. Foto og collage: Kent Pørksen

Over 200 sygdomme kan føre til demens, der svækker hukommelse, tænkning og erkendelse. Demens kan ikke helbredes, men udviklingen kan forsinkes. Desuden kan livskvaliteten og de kognitive evner forbedres, bl.a. ved ophold udendørs. Derfor har Emilia Nejatbakhsh undersøgt, hvordan udearealer og demenspleje kan spille sammen på plejehjem i Københavns Kommune.

Bedre livskvalitet

Forskning viser, at grønne områder kan være med til at mindske stress og smerte og styrke koncentrationsevne, søvnkvalitet og helingsprocesser. Derfor kan udeophold være med til at reducere mange af de symptomer, der følger af demens. Udearealer giver beboere på plejehjem mulighed for at føle sig uafhængige og selvstændige, hvilket kan reducere irritabilitet og negativ adfærd. Det mindsker også følelsen af at være spærret inde, der ellers kan få demente til at forlade plejehjemmet. Udearealer giver desuden mulighed for at være aktiv og social og stimulerer beboernes kognitive evner. Alt i alt giver det bedre livskvalitet i hverdagen, selv om det endnu ikke kan dokumenteres, at behovet for medicin falder.

Stille og fredelige steder

Spørgsmålet er så, hvordan udearealerne skal indrettes for at opnå en positiv effekt. Udfordringerne ligger bl.a. i sikkerhed, tilgængelighed og kvalitet. Derfor undersøgte Emilia Nejatbakshs forholdene på tre plejehjem. Resultaterne viser bl.a., at udearealerne ofte mangler stille og fredelige steder, som demente har brug for. Det kan f.eks. være små nicher, der giver en følelse af privathed og ro. I praksis kan det gøres ved at lade buskads eller anden bevoksning omslutte et mindre opholdsrum.

Guide til indretning

Bachelorprojektet indgår i Københavns Kommunes arbejde med en konceptguide for demensvenlige udearealer. Den indeholder retningslinjer, der både kan bruges til at tilpasse de nuværende udearealer på plejehjemmene og indrette nye.

Om konkurrencen
IGN har kåret vinderne af årets konkurrence om det bedste bachelorprojekt – den første af sin art. 28 projekter med i alt 40 studerende fra uddannelserne til bachelor i Geografi og geoinformatik, Geologi-geoscience, Landskabsarkitektur, Have- og parkingeniør og Skov- og landskabsingeniør deltog i konkurrencen. Et bedømmerpanel med repræsentanter fra alle uddannelserne gennemgik vejledernes indstillinger af projekterne. Fem projekter vandt hver 5.000 kr.


Bedste poster
Naturgenopretning i Gribskov – i et metanperspektiv
Magnus Mygind, Rasmus Velling og Daniel Rudd, BSc Geografi og geoinformatik

Erhvervsrettet samarbejde
Projekt Uderum - demensvenlig indretning af udearealer på plejecentre
Emilia Nejatbakhsh, BSc Landskabsarkitektur

Aktualitet
Træers multifunktionelle egenskaber i klimatilpasning af danske storbyer
Britt Hjerl Abildtrup, Have- og parkingeniør

Kyststi i Borgarnes
Vivica Anna Gardasson, BSc Landskabsarkitektur

Specifikke træarters effekt på oxidation af atmosfærisk metan i jorden
Thomas Duchnik Hessilt og Daniel Lyberth Hauptmann, BSc Geografi og geoinformatik