16. december 2016

Vådt og tørt til bytræer - og en pris

Træer og vand

Bytræer mangler ofte vand samtidig med, at mange byer har regnvand i overskud. På et seminar om bytræer for nylig blev 225 deltagere klogere på, hvordan man bedst kombinerer de to ting til en fælles løsning. Ved samme lejlighed fik Lyngby-Taarbæk Kommune Bytræprisen 2016 for Lyngby Hovedgade, hvor store, fuldkronede plataner giver gaden karakter. Seminaret var arrangeret af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i samarbejde med Dansk Træplejeforening.

Bytræseminaret formidler hvert år aktuel viden om bytræer og er ramme om uddelingen af Bytræprisen, der i år gik til Lyngby-Taarbæk Kommune for de fuldkronede plataner på Lyngby Hovedgade. Foto: Karsten Klintø

Årets Bytræseminar gav nogle bud på, hvordan man kombinerer bytræer og nedsivning af regnvand. Ekstra vand kan give bedre vækst og øge skyggeeffekten, sådan at træerne er med til at afkøle byen under de hedebølger, vi kan vente flere af. Træerne skal kunne tåle en vis oversvømmelse, og det kan f.eks. arter af ask, birk og el, der naturligt vokser i fugtige områder.

- Men det må ikke ske for tit og vare for længe, for så vil de fleste træarter efterhånden få det dårligere, konstaterede forsker Ingeborg Callesen og ph.d.-studerende Hanne Larsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på seminariet.

I Stockholm har man 13 års erfaringer med at lede alt regnvand ned i rodzonen. Her bruger man en rodvenlig befæstelse med skeletjord, der delvis er fyldt med trækul, som også blandes i vækstjorden. Det giver en porøs jord, der sikrer rødderne adgang til ilt. Vand fra gaden løber ned i brønde og derfra ud i skeletjorden. Når der ikke er mere plads, løber resten af vandet ud i kloaksystemet, fortalte Björn Embrem fra Trafikkontoret i Stockholm på seminariet.

Bytræpris til skovagtig frodighed

Bytræseminaret lagde også scene til Dansk Træplejeforenings uddeling af Bytræprisen. Den gik til Lyngby-Taarbæk Kommune for træplantningen på Lyngby Hovedgade, hvor store, fuldkronede plataner giver gaden en næste skovagtig karakter. Kommunen er ofte blevet opfordret til at beskære, men har stået fast og bevaret træernes størrelse og frodighed. Karsten Klintø, næstformand for Dansk Træplejeforening, pegede i sin motivering på, at fortjenesten ligger hos planlæggere og forvaltere – men også hos de beslutningstagere, der har prioriteret det grønne.

Ny viden med hjem
225 grønne forvaltere, landskabsarkitekter, anlægsgartnere, træplejere m.fl. deltog i Bytræseminaret, som hvert år formidler aktuel viden om bytræer. Seminaret arrangeres af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i samarbejde med Dansk Træplejeforening. Næste Bytræseminar holdes den 16. november 2017 – følg med på www.ign.ku.dk > Efteruddannelse og kurser.