5. oktober 2017

75 år gamle flyfotos afslører, at grønlandske deltaer er vokset på grund af det varmere klima

KLIMA

Deltaer er vigtige økosystemer, hvor ferskvandet møder havet, og hvor mennesker i århundreder har dyrket landbrug og fiskeri. I dag er de fleste deltaer verden over ved at drukne på grund af øget menneskelig udnyttelse og global havspejlstigning. I en artikel, der netop er publiceret i Nature, viser forskere fra Center for Permafrost ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns universitet, at de grønlandske deltaer tværtimod er vokset.

Grønlandske deltaer er blevet større med et varmere klima, viser et nyt studie fra Københavns Universitet. Foto kredit: Anders Anker Bjørk

Grønlandske deltaer er blevet større på grund af et varmere klima, viser et nyt studie fra Københavns Universitet.
Foto kredit: Anders Anker Bjørk

Vi har undersøgt 121 deltaer ved at se på historiske flyfotos taget af den amerikanske hær under 2. Verdenskrig. Dem har vi sammenlignet med moderne satellitfotos. På den måde har vi fulgt udviklingen i de grønlandske deltaer, og set hvor meget de har ændret sig i de sidste 75 år”, fortæller post doc Mette Bendixen.

Med dette studie har vi vist, hvordan klimaændringer påvirker processer i det arktiske landskab. Som en konsekvens af varmere lufttemperaturer, bliver der transporteret mere sediment ud til kysten og samtidig forlænges perioden med åbent hav og materialet vil derfor blive aflejret i deltaerne. Og på den måde vokser deltaerne”, siger lektor Aart Kroon.


Studiet har undersøgt udviklingen af deltaer siden 1940’erne og frem til i dag. I perioden mellem 1940 og 1980 har deltaerne ikke ændret sig, men efterhånden som klimaet er blevet varmere, er deltaerne vokset. Venstre foto viser et delta i Vestgrønland i 1985 og samme delta i 2010, og det ses tydeligt, hvordan deltaet er udbygget flere kilometer over denne 25 års periode.
Foto: Venstre; Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Højre: Google Earth.

De voksende deltaer påvirker infrastrukturen i Grønland, da aflejringen af sedimenter har store konsekvenser for både grønlandsk fiskeri og turisme. Samtidig ændrer resultaterne den hidtidige opfattelse af Arktisk kystudvikling forårsaget af klimaforandringer.

Store dele af de arktiske kyster eroderer, men på Grønland ser vi altså en komplet modsat tendens. Med dette studie viser vi, at klimaforandringerne i Arktis påvirker kysterne på en anden måde, end man hidtil har set”, siger Mette Bendixen.

Den Amerikanske hær og Google bidrog til forskningen

Den amerikanske hær foretog under 2. verdenskrig en lang række flyvninger over Grønland for at identificere mulige tyske vejrstationer. Tusindvis af fotos er siden hen blevet overdraget til Styrelsen for Energiforsyning og Effektivisering (tidligere Geodatastyrelsen) og befinder sig nu i en kælder i Københavns Nordvestkvarter.

Disse fotos spiller en helt central rolle i vores studie, og samtidig har Google Earth forsynet os med moderne satellitbilleder, der jo er frit tilgængelige for alle” fortæller post doc Mette Bendixen.

Hun fortsætter; ”Vi er inde i en periode, hvor der virkelig sker en stor afsmeltning fra gletscherne og Indlandsisen og samtidig mindskes havisudbredelsen. Vi interesserede i et så langt tidsperspektiv som muligt for at kunne undersøge, hvordan afsmeltningen har påvirket udviklingen i landskabet. Det er netop det, de gamle fotos sammenholdt med helt nye satellitfotos, har givet os”.

Post doc Lars Lønsmann Iversen supplerer; ”Vi var overraskede over at se, hvor store ændringerne faktisk er. Det pirrede vores nysgerrighed, og vi besluttede at forsøge at identificere, præcis hvilke processer der var ansvarlige for disse markante landskabsændringer”.

Studiet er udarbejet af de to daværende Ph.d.-studerende Mette Bendixen (CENPERM) og Lars L. Iversen (Ferskvandsbiologisk Laboratorium ved Københavns Universitet) i samarbejde med et hold af danske, amerikanske og grønlandske forskere.

INFOBOKS om CENPERM

Center for Permafrost (CENPERM) er et grundforskningscenter, der siden 2012 har været finansieret af Danmark Grundforskningsfond og netop er forlænget til 2022. CENPERM er et tværvidenskabeligt samarbejde med fokus på biogeokemiske og fysiske processer på tværs af alle klimazonerne i Grønland.

Et af fokusområderne er klimaændringer koblet til sediment- og vandtransport i landskabsskala, der skal belyse og kvantificere hvor hurtigt landskabet forandrer sig når klimaet, permafrosten mv. ændres.


Læs mere på Cenperm.ku.dk