11. december 2017

Danmarks Skovstatistik for 2016 er nu på gaden

SKOVSTATISTIK

Publikationen ”Skove og plantager 2016” giver overblik over skovenes tilstand i Danmark ved hjælp af data indsamlet fra 2011-2016. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning udarbejder statistikken for Miljø- og Fødevareministeriet.

I Danmarks Skovstatistik kan du bl.a. finde oplysninger om skovenes samlede areal, tilvækst og kulstoflager, hvilke arter skovene indeholder og udviklingen i forhold til bl.a. sundhed, biodiversitet og samfundsøkonomiske forhold.

Skovene producerer en lang række goder som træprodukter, vedvarende energi, kulstofbinding og -lagring, biodiversitet, ren luft og rent drikkevand, beskæftigelse, rekreation og meget mere. Bæredygtig forvaltning af skovene forudsætter en vedvarende produktion af disse goder, som derfor er omfattet af de pan-europæiske kriterier for bæredygtig skovforvaltning. Kriterierne berører mange aspekter af skovenes produktion og forudsætter et solidt datagrundlag om skovenes tilstand og udvikling.

Målingerne i Danmarks Skovstatistik danner baggrund for statistiske analyser, men anvendes også til videnskabelige undersøgelser omkring skovene. Målingerne bruges bl.a. til at lave national kortlægning af træressourcer og af skove med store biologiske værdier. På den måde omsættes skovstatistikkens punktvise data til lokal viden om skovene og deres ressourcer og medvirker til en fortsat bæredygtig forvaltning af skovene.

Skove og plantager 2016 er udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet for Miljøstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet.

Læs rapporten her

http://static-curis.ku.dk/portal/files/186153734/SkoveogPlantager2016_samlet_6_jeal.pdf