13. juli 2017

Dristige forskningseksperimenter får millioner

FUNDING

To forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning modtager knap. 3 mio. kr. fra VILLUM FONDEN til deres forskning i Biokompositter og i Mikroplast-dynamikker.


3. mio. til forskning i Biokompositter og i Mikroplast-dynamikker

VILLUM Eksperimentet under VILLUM FONDEN giver 70 mio. kr. til 38 forskningsprojekter, der alle har et grundlæggende element af nytænkning og et teknisk og naturvidenskabeligt afsæt. Blandt projekterne er to fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Bevillingen gør det muligt at udforske idéer, som alle har et stort potentiale.

Lektor Anand Ramesh Sanadi har modtaget penge til at udvikle nye teknikker og smart design til at fremstille og videreudvikle en ny type af bæredygtige biokompositter. Kompositterne indeholder en meget høj andel af plantefibre og en mindre andel af plast og fremstilles helt uden brug af formaldehyd, eller andre giftige bindemidler eller tilsætningsstoffer, og de har en række potentielt værdifulde anvendelser.

Projektet vil tilvejebringe den nødvendige viden, der skal til for at bringe processen videre fra de lovende prototyper, som hidtil er produceret. Processen kan føre til udviklingen af en ny type bæredygtige materialer, som kan finde bred anvendelse i konstruktioner, møbler og design”, fortæller Anand Ramesh Sanadi.


Professor Thorbjørn Joest Andersen modtager penge til et projekt, der skal undersøge interaktionen mellem plastpartikler og naturlige partikler i havet og  kvantificere effekten på spredningen af plastpartikler. Forskerne arbejder ud fra den antagelse, at de mindste plastpartikler i vid udstrækning klumper sammen med naturlige partikler i vandet og dermed falder betydeligt hurtigere til bunds, end hvis de faldt som isolerede enkeltpartikler – dette skal projektet undersøge nærmere.

Små plastpartikler, der er mindre end ca. 1 mm. også kaldet microplast, er desværre udledt til havmiljøet igennem mange år. Men vores viden om, hvordan disse småpartikler opfører sig i havet er stadig meget mangelfuld. Vi formoder, at der er et stort samspil mellem plastpartikler og naturlige partikler som f.eks. ler og alger, men vi ved meget lidt om, hvad det betyder for spredningen af plastik i havet”, fortæller Thorbjørn Joest Andersen.

Læs mere

Se alle de 38 VILLUM Eksperimente