12. september 2017

Gæsterne sled på græsset ved en velbesøgt have- og landskabsudstilling

UDSTILLING

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning var igen stærkt repræsenteret på Have & Landskab 2017, Danmarks største fagudstilling for den grønne branche. Standen bød masser af gæster indenfor til bl.a. græsforsøg og oplæg om veterantræer.

553 par fødder. Så mange gæster tog turen hen over den forsøgsbane, IGN's græsekspert havde etableret. Målet var at vise, hvor hurtigt en græsflade bliver slidt ved intensiv færdsel. Det blev da også tydeligt, at gæsternes traven hen over banen satte spor.

Et træ kan godt være stabilt, selv om det er hult. Bare der er lidt liv i det. Det var en af de pointer, lektor Hans Peter Ravn havde fokus på i sit oplæg om veterantræer. Foto: Anette Ketler

Regnvand oppe og nede

Regnvand kom også i fokus på årets udstilling. Det var ikke kun, fordi det – især på udstillingens første dag – flød i rigelige mængder fra oven. På IGN’s stand kunne man se, hvordan lokal afledning af regnvand (LAR) kan give højere biodiversitet. Man kunne også høre om den nye efteruddannelse til regnvandskonsulent, som instituttet udbyder i samarbejde med Teknologisk Institut.

Fra viden til handling

Instituttets eksperter svarede på spørgsmål fra de besøgende og gav deres viden videre i diverse oplæg. Det skete bl.a. på Fagligt Forum, hvor kloge hoveder fra hele branchen på skift fortalte om faglige emner som bedre brug af buske, udvikling af kirkegårde, værdisætning af træer og regnvand som ressource.

Døde træer kan myldre af liv

På selve standen kunne de besøgende bl.a. høre oplæg om veterantræer. Hans Peter Ravn, der er rådgiver på Videntjenesten.dk, fortalte, hvordan udgåede og tilsyneladende døde træer kan myldre af liv. Både flagermus, fugle, mus, et utal af insekter, svampe og forskellige planter kan leve i et hult træ. Og faktisk behøver levestedet ikke nødvendigvis at være et stort, gammelt træ. Det kan også være dødt ved, der bruges som rumdelere i parker, eller det kan være småbunker af kvas i en privat have.

Have & Landskab havde ca. 11.250 besøgende, fordelt over tre dage. Det gjorde 2017-udstillingen til den mest besøgte nogensinde – trods regnvejret.

553 gæster var frivillige forsøgspersoner for at teste, hvad intensiv færdsel gør ved en græsflade. Seniorrådgiver Anne Mette Dahl Jensen gav opskriften på forebyggelse af slidskader. Foto: Carsten Luxhøj-Pedersen