25. januar 2017

Geologi-geoscience på Københavns Universitet er et fantastisk studie med seje sociale arrangementer

STUDENTER-SYMPOSIUM

Den 17. februar byder geologisk studenterforening velkommen til over 200 geologistuderende fra hele norden og Tyskland. Hvert år skiftes Geologi-studerende fra Københavns- og Aarhus Universitet til at afholde symposiet og i år er turen så igen kommet til KU.

Arrangementet er en gammel tradition, hvor geologistuderende fra hele Norden og Tyskland inviteres til København i en weekend, for at dele deres bachelor- og kandidatprojekter og andre spændende geologi-relaterede projekter med hinanden. Arrangementet er et tilløbsstykke og sidste gang studerende på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning var vært tiltrak det 230 geologistuderende.

Weekenden forløber med videnskabelige foredrag, postersessions og besøg fra virksomheder, der fortæller om de geologiske projekter, som de arbejder med. Der er også fokus på networking og sociale aktiviteter med diverse "lær hinanden at kende"-lege, hvor de studerende kommer til at lærer hinanden at kende på tværs af lande og universiteter. Arrangementet afsluttes med en stor festmiddag efterfulgt af live musik og bar.

”Vi håber, at dette arrangement kan være med til at trække flere studerende til Geologi-Geoscience på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og gøre resten af Københavns Universitet opmærksom på at Geologi-Geoscience er et fantastisk studie med seje sociale arrangementer” fortæller Frederik Bak og Caroline Frank, der er symposium-koordinatorer i 2017.

Symposiet skaber venskaber og netværk

På symposiet grundlægges venskaber og netværk, og de studerende får indblik i, hvad der arbejdes med inden for geologi rundt om i Nordeuropa. Man falder i snak med studerende fra andre universiteter, om specifikke projekter, der kan resulterer i fremtidige specialer, Ph.d.-projekter og lignende. Og virksomhedernes oplæg åbner dørene for fremtidige jobs for de studerende.