29. august 2017

Grøn bølge forbinder borgere og natur i byen

BÆREDYGTIGE BYER

Den 20 - 21. september 2017 afholder Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning konferencen Urban Green Infrastructure – Connecting People and Nature for Sustainable Cities. Konferencen afholdes i Malmø med deltagelse af 200 forskere og praktikere fra 35 lande.

Foto: Maja Steen Møller

Konferencen i Malmø er afslutningen på fem års arbejde i EU-forskningsprojektet GREEN SURGE, hvor Professor Stephan Pauleit og lektor Anton Stahl Olafsson fra IGN har projektledelsen. 23 partnere fra 11 lande har deltaget i projektet, der har et samlet budget på 7.2 mio. Euro.

På konferencen vil man bl.a. præsentere resultaterne fra projektet og forskerene vil dele deres viden om, hvordan en voksende bybefolkning kan forenes med grøn infrastruktur. Grøn infrastruktur skal forstås som et sammenhængende netværk af by-natur. Et netværk, som indeholder al natur i byen; vandområder og kanaler, grønne områder, parker, haver, grønne tage, by-skov mv. Tilsammen udgør det en vigtig infrastruktur, der på en smart og billig måde kan løse mange af de alvorlige udfordringer, som en voksende bybefolkning står overfor.

Vi er nødt til at tænke klimatilpasning ind i byudvikling. F.eks. er byen et stressende miljø for vores by-træer, og vi er nødt til at plante flere forskellige slags træer, for simpelthen at øge chancen for at træerne overlever i et stadigt varmere klima. Det skal ske nu, fordi træer vokser langsomt, og vi har brug for træerne til at binde kulstof og derved mindske konsekvenserne af klimaændringerne. Men træerne kan også være med til at afkøle vores byer i fremtiden og understøtte dyrelivet samt ikke mindst fremme et afstressende, behageligt og oplevelsesrigt hverdagsmiljø for alle os som bor i byerne”, fortæller Anton Stahl Olafsson fra IGN.

Konferencen - en milepæl for forskere, praktikere og private virksomheder

På konferencen deler ledende forskere deres viden om, hvordan en voksende bybefolkning kan forenes med grøn infrastruktur for på den måde at fremme bedre sundhed, større biodiversitet og tilpasning til fremtidens klima. Endvidere vil praktikere fortælle om naturbaserede løsninger, der kan imødegå nogle af de mest presserende udfordringer som forurening, oversvømmelser, støj og varme og som samtidige støtter de sociale sammenhænge i en støt voksende og stadigt mere diverse bybefolkninger. Derfor er hovedtemaerne på konferencen planlægning, forvaltning, bio-kulturel diversitet, social sammenhængskraft og grøn økonomi.

Ud over oplæg fra verdens førende forskere inden for området samt praktikere fra det meste af verden byder konferencen på udflugter til lokale grønne projekter som Folkets Park, Vesthavnen, Augustenborgs taghaver, Augustenborg Klimakvarter samt Kalkstensbruddet i Malmö og slutteligt, en middag på Rådhuset med Malmø by som vært.

Vi håber, at konferencen vil blive en milepæl for forskere, praktikere og private virksomheder, der gennem diskussion af de forskellige projekter kan inspirere og lære af hindanden. Vi håber, at alle deltagerne efter to intensive dage vil tage hjem med gåpåmod og nye ideer til løsninger af de alvorlige klimaudfordringer, som vores byer står overfor. Vi håber specielt, at man vil få øjnene op for de mange fordele ved grøn infrastruktur”, siger Projektmanager Anton Stahl Olafsson.

Om GREEN SURGE
GREEN SURGE er et netop afsluttet EU projekt, som startede i 2013. Projektet er koordineret af forskere fra IGN. I projektet indgår 23 partnere fra 11 lande og det har et samlet budget på 7.2 mio. Euro.