14. juni 2017

Klimaet spillede en væsentlig rolle for fordelingen af dyrelivet for 210 mill. år siden

Klima

En omkring 210 millioner år gammel kæmpe salamanderlignende padde fundet i Østgrønlands klipper fra sen trias (228-200 millioner år før nu) er nu blevet beskrevet. Denne nye art repræsenterer den nordvestligste art, der nogensinde er fundet og bidrager yderligere til vores forståelse af liv og aflejringsmiljø i Grønland under sen trias. Men fundet rejser også grundlæggende spørgsmål om den geografiske fordeling af arter på tværs af kontinenterne i perioden

Tegning af Ana Luz, samarbejdspartner fra Museu da Lourinhã.

Cyclotosaurus naraserluki, en ny art kæmpepadde fra Østgrønland, blev beskrevet i Journal of Vertebrate Paleontology af Marco Marzola, der læser en dobbelt ph.d.-grad i hvirveldyrspalæontologi ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og Universidade NOVA de Lisboa (FCT-UNL) og arbejder sammen med GeoCenter Møns Klint og Museu da Lourinhã (Portugal).

Grønlands klima har tættere forbindelse til Europa

"Der er fundet paddefossiler i Grønland, Europa og det sydlige USA, men indtil nu er Cyclotosaurer kun fundet i Europa. Ud fra denne nye opdagelse kan vi nu fastslå, at grønlandske padder under sen trias var i nærmere familie med europæiske padder end med nordamerikanske. Dette er især interessant, fordi Grønland på denne tid var geografisk tæt på Nordamerika. Vi ser et lignende mønster blandt andre dyregrupper, som de krokodillelignende phytosaurer, pterosaurer og dinosaurer," forklarer Marco Marzola.

De nye arter blev opdaget i Fleming Fjord Formationen i Jameson Land bassinet i Østgrønland. I perioden sen trias var dette område et stort søsystem, og Grønland lå klemt inde mellem de nordamerikanske og europæiske kontinenter. Grønland lå meget længere mod syd, og Jameson Land bassinet lå på omkring samme breddegrad som Nordspanien i dag. Dette gav Grønland et varmt tempereret klima med tilpas meget nedbør, ideelt for disse gigantiske vandrovdyr.

"De grønlandske og europæiske fossiler ligner hinanden og er begge fundet nord for et bredt og tørt klimabælte, mens det sydlige USA var placeret længere mod syd i det tørre klimabælte. Vi mener, at dette viser, at det var klimaet, snarere end den geografiske afstand, der på denne tid spillede en nøglerolle i fordelingen af liv på Jorden," forklarer Marco Marzola.

Grønlandsk "salamander" - en ny art

Den nye art, som er beskrevet i Journal of Vertebrate Paleontology, har fået navnet Cyclotosaurus naraserluki, efter det grønlandske ord for padde/salamander, 'naraserluk', og er repræsenteret ved et komplet kranium og tre ryghvirvler. Dens flade, trekantede kranium er 57 cm langt og 42 cm bredt, og det gør det muligt at anslå den totale kropslængde til omkring 2,5 meter.

"Cyclotosaurus naraserluki udviser nogle unikke karakterer i kraniets anatomi, der gør, at vi kan betragte den som en ny art. Den udviser endvidere nogle karakteristika, som den har til fælles med andre cyclotosaurer, herunder huller forrest i kraniet, hvor der har siddet lange hugtænder, som den sandsynligvis har brugt til at jage fisk og andre vandlevende dyr med," forklarer Marco Marzola.

Læs mere på

Undersøgelsen er foretaget i samarbejde med professor Octávio Mateus (FCT-UNL/Museu da Lourinhã), professor Niel Shubin (University of Chicago) og professor Lars B. Clemmensen (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet).

Reference

Marzola, M., O. Mateus, N. H. Shubin, og L. B. Clemmensen. 2017. Cyclotosaurus naraserluki, sp. nov., a new Late Triassic cyclotosaurid (Amphibia, Temnospondyli) from the Fleming Fjord Formation of the Jameson Land Basin (East Greenland). Journal of Vertebrate Paleontology. DOI: 10.1080/02724634.2017.1303501.

Billeder og ekstramateriale

https://drive.google.com/open?id=0B1_I5Krtp7qUS1ZKZmpPdXZ4Tkk

GeoCenter Møns Klint

http://www.moensklint.dk/geocentermoensklintuk.aspx

Om forskningsgruppen basinstudier

https://ign.ku.dk/english/research/geology/basin-studies/