17. november 2017

Forskere fra Københavns Universitet i spidsen for nyt infrastrukturprojekt, der skal undersøge, hvordan landbrug og natur påvirkes af fremtidige miljø- og klimaforandringer

MILJØ OG KLIMA

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet står i spidsen for forskningsinfrastrukturen AnaEE Denmark, som samler og udvikler forsøgsfaciliteter for eksperimentel økosystemforskning i Danmark. Samlingen af forsøgsfaciliteter skal hjælpe forskerne med at forudsige, hvordan fremtidige klimatiske og miljømæssige forandringer vil påvirke bl.a. fødevaresikkerhed, drikkevand, biodiversitet, drivhusgasudveksling og bioenergi. Den ny viden skal bidrage til udviklingen af langsigtet og bæredygtig udnyttelse og forvaltning af danske økosystemer.

Forsøgsfaciliteten CLIMAITE i Jægerspris er en af de 9 forskningsfaciliteter, der vil indgå i AnaEE Denmark. Foto: Klaus S. Larsen.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet modtager 20 mio. kr. fra Forskningsministeriet til at opbygge forskningsinfrastrukturen i samarbejde med DTU, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet. Forskningsinfrastruktur er en kombination af f.eks. forsøgsfaciliteter, måleteknologier og databaser for målinger og forskningsresultater.

AnaEE Denmark tilknyttes den europæiske forskningsinfrastruktur AnaEE (Analysis and Experimentation on Ecosystems), der kommer til at består af fire centre, hvor Danmark i kraft af de deltagende institutter ved Københavns Universitet bliver vært for Teknologicentret.

Med værtskabet af AnaEE’s teknologicenter kommer Danmark til at spille en central rolle på europæisk plan. Teknologicentret vil indsamle viden om, hvordan vi bedst muligt kan drage nytte af nye teknologiske landvindinger til bedre at forudsige, hvordan økosystemer vil reagere på f.eks. ændringer i klimaet”, fortæller projektleder Klaus Steenberg Larsen.

Danmark har en betydelig forskningskapacitet og store interesser indenfor netop AnaEE’s kerneområder. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning vil stå for koordinationen, som kommer til at dække 9 forskellige forsøgsfaciliteter, hvoraf instituttet bidrager med forsøgsfaciliteter indenfor skov-, hede- og græsøkosystemer. Landbrugssystemer vil blive dækket af Institut for Plante- og Miljøvidenskab sammen med Aarhus Universitet og DTU, og endelig vil Aarhus Universitet også bidrage med en facilitet indenfor ferskvandsøkosystemer. Roskilde Universitet skal primært bidrage til at skabe øget integration og vidensoverførsel mellem de forskellige forskningsaktiviteter og samfundet.

Med AnaEE Denmark vil vi kunne udnytte vores samlede forskningskapacitet bedre og samtidigt skabe mere og hurtigere vidensdeling inden for dette forskningsområde. Vi bliver også en stærk samarbejdspartner for fremtidige nationale og internationale projekter, og konsortiet vil kunne bruges som løftestang for kommende forskningsansøgninger”, afslutter Klaus Steenberg Larsen.

Om AnaEE Denmark

AnaEE Denmark er et samarbejde mellem Københavns Universitet, DTU, Roskilde Universitet og Aarhus Universitet. AnaEE Denmark blev optaget på Dansk Roadmap for forskningsinfrastrukturer i 2015 og udvalgt til bevilling i 2017 med i alt 20 mio. DKK.

Læs mere

Dansk Roadmap

Hjemmesiden anaee.dk.

Pressemeddelelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet