18. december 2017

Kom godt i gang med naturpleje

NATURPLEJE

Naturplejeportalen er netop gået i luften i en ny og forbedret udgave. Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har stået for opdateringen af portalen, som Miljøstyrelsen står bag.

Naturplejeportalen hjælper dig med at finde de rette plejemetoder til forskellige typer naturarealer. Portalen er netop blevet opdateret og udbygget med den nyeste viden fra dansk og international forskning og praksis af Rita M. Buttenschøn og Lasse Gottlieb fra IGN.

Naturplejeportalen har uddybende beskrivelser af, de forskellige naturtyper, og hvordan de er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Du kan også finde beskrivelser af de typisk anvendte naturplejemetoder samt de mest almindelige trusler indenfor hver naturtype. Trusler kan være tilgroning, udtørring eller indtog af invasive arter, hvor den korrekte pleje er en forudsætning for at naturen kan genfinde og vedligeholde sin variation og artsrigdom.

Endelig rummer portalen praktiske eksempler på naturpleje hentet fra kommuner, Naturstyrelse og andre aktører.

”I Naturplejeportalen har vi samlet forskningsbaseret viden og praktiske erfaringer for at skabe et bedre grundlag for evidensbaseret naturforvaltning. Portalen kan forhåbentlig tjene til inspiration for de mange, der er involveret i naturplejen, ikke blot rådgivere og naturforvaltere i stat og kommuner, men også de mange private lodsejere, der er med til at pleje naturen”, fortæller Rita M. Buttenschøn.

Se naturplejeportalen her

Læs pressemeddelelsen fra Miljøstyrelsen