9. marts 2017

Landdistriktspolitik med skiftende fokus

LANDDISTRIKTER

Ny analyse fra Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning viser, hvordan dansk landdistriktspolitik jævnligt har skiftet karakter afhængig af ressortministeriet og ser på, hvor udviklingen kan være på vej hen. Analysen blev præsenteret på en høring i sidste uge, arrangeret af IGN, Landdistrikternes Fællesråd og Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Landdistriktspolitikken startede med fokus på udvikling nedefra i landsbyer, men handler nu mest om enkeltsager og initiativer ovenfra, vurderede Hanne Tanvig på høringen 27. februar. Foto: Jens Astrup

Startskuddet til dansk landdistriktspolitik skal findes i 1991, hvor regeringen nedsatte et udvalg til at undersøge, hvordan udviklingen i landdistrikterne kunne styrkes. Det skete på opfordring fra De danske Landboforeninger og Landsforeningen af Landsbysamfund. Siden har der været mange forskellige tanker og indsatser, fortæller Hanne Tanvig, landdistriktsforsker på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. Sammen med Noa Jankovic fra Landdistrikternes Fællesråd har hun belyst udviklingen i notatet Dansk landdistriktspolitik i nyere tid – en længere historie kort fortalt.

Vores gennemgang af historien viser bl.a., at landdistriktspolitikken typisk har været en mindre del af store ministerområder og jævnligt har skiftet karakter alt efter, hvilket ressortministerium der havde bolden. Det startede med fokus på udvikling nedefra i landsbyer, men handler nu mest om enkeltsager og initiativer ovenfra,” siger Hanne Tanvig.

Landdistriktspolitikken har langt hen ad vejen afspejlet velfærdsstaten, som nu synes at stå over for store forandringer. Det stiller tilsvarende store spørgsmål til, hvordan landdistrikterne skal udvikle sig i fremtiden. Ifølge Hanne Tanvig skal der bl.a. mere fokus på udviklingen af landsbyernes kompetencer.

Notatet blev præsenteret på en høring om landdistriktspolitik på Christiansborg 27. februar, hvor embedsmænd, politikere, borgere og forskere fyldte Landstingssalen. Her kunne erhvervsminister Brian Mikkelsen fortælle, at ministeriet arbejder på at nedsætte et udvalg om levedygtige landsbyer. Desuden vil regeringen indføre et såkaldt landdistriktsfilter, bl.a. på opfordring af Landdistrikternes Fællesråd. Det betyder, at lovforslag skal beskrive væsentlige virkninger på landdistrikterne.

Høringen er arrangeret af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Landdistrikternes Fællesråd og Udvalget for Landdistrikter og Øer. Den er led i indsatsen for at kvalificere arbejdet med udviklingen af landdistrikterne.