10. februar 2017

Ny bog om skovdyrkning dækker stort behov

SKOV

Undervisningsbogen Skovdyrkning i praksis er netop udkommet. Den henvender sig til studerende, men også skovejere og andre fagfolk inden for skovdrift kan have glæde af at læse med. Bogen er skrevet af Andreas Bergstedt, lektor og mangeårig underviser på Skovskolen, og udgivet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Lektor Andreas Bergstedt signerer bogen Skovdyrkning i praksis, der behandler alle de vigtigste aktiviteter inden for erhvervsmæssig skovdyrkning. Foto: Jacob Helbig

Den får en flyvende start, den nye bog om skovdyrkning. Allerede i denne uge bliver bogen taget i brug af de studerende på studiet til skov- og landskabsingeniør, som holder til på Skovskolen. Studieleder Susanne Ogstrup fortæller, at der længe har været behov for at samle og opdatere den brede viden, de studerende skal klædes på med. Ved præsentationen af bogen tidligere på ugen gav hun den disse ord med på vejen:

”Vi har nu for første gang fået en undervisningsbog om skovdyrkning, der er målrettet vores studerende på professionsbachelor-niveauet. Bogen kommer rundt om alle aspekter af faget fra frø til afdrift og med seneste viden om maskiner, økonomi, træartsvalg og den robuste skov.”

Susanne Ogstrup takkede samtidig Ellab-Fonden, hvis donation har gjort det muligt at producere bogen. Som begrundelse for at gå ind i projektet sagde Hans Jørgen Leo Nielsen fra Ellab-Fonden:

”Fondens stifter havde meget stor interesse i skov- og landbrugsfaglig udvikling, herunder uddannelse og planteforædling samt nye dyrkningsmetoder. Derfor fandt vi det naturligt at støtte en ny undervisningsbog om skovdyrkning, da det samtidig falder ind under fondens formål. ”

Bogen er skrevet af Andreas Bergstedt, lektor og mangeårig underviser på Skovskolen. Forfatteren sætter med bogen et flot punktum på en lang karriere som skovbrugsunderviser, idet han netop er gået på pension. Med bogen vil hans faglige kompetencer komme en ny generation af skovdyrkere til glæde og gavn.