26. januar 2017

Ny model for økoturisme på vej

TURISME

De næste tre år er Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning med til at udvikle en ny model for økoturisme. To bynære naturområder fungerer som eksempel, men modellen skal også kunne bruges andre steder. Innovationsfonden bidrager med 4,4 mio. kr.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning er med i et nyt projekt, der udvikler en model for økoturisme i bynære områder, bl.a. Naturpark Amager. Foto: Ole Hjorth Caspersen

Flere og flere turister ønsker at opleve steder, hvor naturen og ressourcerne udnyttes på en bæredygtig måde. Det kan f.eks. være spisesteder, der primært bruger lokale råvarer. Samtidig vil Naturpark Amager og Nationalpark Skjoldungernes Landgerne have flere besøgende. De to ting kombineres i et nyt projekt, hvor Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) på Københavns Universitet sammen med Roskilde Universitet (RUC) og arkitektvirksomheden Norrøn udvikler en model for økoturisme.

Norrøn undersøger, hvordan de to bynære naturområder kan gøres mere attraktive for turister ved at indkredse den lokale identitet og finde karakteristiske fortællinger. Resultatet bliver en plan for udviklingen af de to destinationer. Samtidig tilbyder Roskilde Universitet et nyt undervisningsforløb til de studerende på turistføreruddannelsen og uddannelsen til natur- og kulturformidler på Skovskolen. De kommende guider klædes på til at arrangere ture med fokus på økoturisme. Det kan f.eks. handle om at formidle naturbeskyttelsen i området eller at inddrage lokale producenter. Mindst fem turprodukter udvikles og afprøves.

På det grundlag sammensætter Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og RUC en model, der kan bruges til at udvikle økoturisme i Naturpark Amager og Nationalpark Skjoldungernes Land. Seniorforsker Berit C. Kaae ser frem til at udnytte instituttets ekspertise i det nye projekt:

”Projektet skaber fokus på økoturisme i Danmark og bidrager til at nytænke konceptet i en bynær sammenhæng. Vi oplever allerede stor interesse fra andre naturparker og nationalparker og glæder os til et frugtbart samarbejde bl.a. i en række workshops.”

Målet med projektet er en ’værktøjskasse’, som turistvirksomheder og planlæggere kan bruge til at etablere en ny slags turisttilbud. Den skal både kunne bruges i lille og stor skala i alle slags naturområder.

Økoturisme defineres som turisme, der ikke påvirker natur og kultur negativt.
Denne type turisme har fokus på de lokale ressourcer og på at skabe leveveje for lokalbefolkningen.