28. november 2017

Nye krydsninger af den kendte nordmannsgran kan give økologiske juletræer til din julefest

ØKOLOGI

Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet er i gang med forædling af vores kendte juletræ: nordmannsgranen. På ½ ha jord i Folehaven Skov, ved Arboretet i Hørsholm, har forskerne netop plantet 2.100 små træer, hvoraf en del er krydsninger mellem nordmannsgranen og en tyrkisk ædelgran - Abies bornmülleriana.

De nye træer er formentlig lettere at dyrke økologisk

Det mest udbredte skadedyr i plantager med nordmannsgran er almindelig ædelgranlus. Den er grunden til, at juletræsdyrkeren nogle gange er nødt til at sprøjte træet. Derfor er det interessant at undersøge, om andre beslægtede ædelgraner er mere modstandsdygtige overfor disse lus.

I starten af 2017 undersøgte Skov- og landskabsingeniør Morten Sune Lindegaard Nielsen en plantage, hvor nordmannsgran og Abies bornmülleriana står mellem hinanden – og hvor der ikke havde været bekæmpet lus. Det viste sig, at der var markant færre lus på de tyrkiske ædelgraner end på nordmannsgranerne. En teori går ud på, at den tyrkiske ædelgran undgår lus, fordi dens nåle indeholder fenolforbindelser, som lusen ikke kan lide.

Når træet ikke får lus betyder det, at man kan bekæmpe mindre og dermed øge den økologiske og økonomiske bæredygtighed i juletræsproduktionen. Dog vokser bornmülleriana hurtigere end sin nordlige slægtning og den er også mere følsom over for sen forårsfrost. Dette er egenskaber, der trækker den anden vej, men som kan ændres via målrettet forædling.

Som et led i dette arbejde har lektor Ole Kim Hansen og kollegaer ved instituttet netop plantet et feltforsøg i Hørsholm. Ole Kim Hansen forklarer;

”I feltforsøget i Hørsholm har vi plantet 2.100 træer, hvoraf mange er krydsninger mellem Nordmannsgranen og andre ædelgraner - heriblandt Abies bornmülleriana. Her vil vi undersøge, hvordan hybriderne mellem de forskellige arter vokser og udvikler sig. Specielt er vi interesseret i at undersøge om krydsningerne er mere modstandsdygtige over f.eks. lus. Og vi er også interesseret i andre egenskaber, der kan gøre hybriderne specielt egnet som juletræer. Der vil dog gå op til 10 år før vi kender resultaterne af arbejdet”.

Som led i arbejdet med at forædle på Abies bornmülleriana bruges der også DNA- og kloningsteknikker.

Til venstre ses den tyrkiske ædelgran Abies bornmülleriana med opret nålestilling og grenvinkel. Til højre en nordmannsgran (Abies nordmanniana) med en mere flad skudbygning og grenvinkel. Begge træer er fotograferet i en juletræskultur på Gisselfeld Kloster. Foto: Morten Sune Lindegaard Nielsen.