6. oktober 2017

Nye skove er et rekreativt skatkammer

skove

I Danmark etableres meget ny skov, specielt i bynære områder. Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden har derfor indgået et samarbejde med forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns universitet om udvikling af et nationalt idékatalog, der sætter fokus på unge skoves rekreative potentiale.


Foto:Rasmus Barthodly Jensen

Danskerne bruger skoven rigtig meget - mindst 70 millioner årlige besøg bliver det til. For nogle er det en rolig spadseretur mellem træer, planter og dyreliv, for andre handler det om at give fuld gas med løbeskoene eller mountainbiken.

Nationalt idékatalog til aktive skovområder

I et samarbejde med Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden sætter forskere på instituttet fokus på de nye skoves rekreative potentialer ved at udvikle et nationalt idékatalog, der skal vise, hvordan man kan indarbejde rige naturoplevelser og muligheder for mange aktiviteter allerede i planlægningen af nye skove, i forbindelse med deres etablering eller som videreudvikling af eksisterende unge skovrejsninger.

Unge skove kan give naturoplevelser, der kan supplere det, man får i gamle skove, og der er et potentiale for friluftsaktiviteter, som kan være svære at rumme i de ældre skove, hvor naturværdierne kan være mere sårbare.

Anders Busse Nielsen, professor på Københavns Universitet, siger:

”Skovrejsning er en af de allerstørste forandringer i det danske landskab i nyere tid. En forandring som samtidig gør bynære landbrugsarealer tilgængelige for befolkningen som en værdsat ramme for deres friluftsliv. Projektet giver os en fantastisk mulighed for at identificere og afprøve forskellige svar på spørgsmålet; hvordan kan vi gøre unge skovrejsninger interessant for alle – også naturen”.

Afprøvning i True Skov ved Aarhus

Idékataloget vil blive rigt illustreret og inddrage gode eksempler fra ind- og udland. Et stort område, med perspektiver for skovrejsning, ved True, Geding og Kasted i udkanten af Aarhus bliver det nationale idékatalogs overordnede referenceområde. I denne fase af projektet vil forskere fra Københavns Universitet samarbejde med rådgivere med arkitektfaglige kompetencer. Hvem er det? Beskrivelsen af visionerne for projektet kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.