19. april 2017

Nyt Danmarkskort giver overblik over skovens ressourcer

SKOVDRIFT

Et nyt Danmarkskort gør det nemmere at planlægge driften af skovene. Kortet viser, hvilke ressourcer de indeholder, f.eks. i form af vedmasse, og kan bruges til at vurdere skovenes tilstand og udbyttet af tynding og hugst. Skovressourcekortet bygger på en laserscanning af hele landet og er udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

I skovbruget går der i reglen mere end 50 år, fra man planter, til træet kan ’høstes’. Den lange tidshorisont kræver løbende planlægning, hvor man holder øje med, hvordan skoven udvikler sig, og hvilke tiltag der er brug for. Hidtil har man været nødt til at indsamle data om træernes aktuelle størrelse m.m. manuelt, hvilket er besværligt og dyrt. Med det nye Danmarkskort får man hurtigt et overblik over, hvilke ressourcer skoven indeholder. På få minutter kan man f.eks. aflæse et overslag over bevoksningshøjder eller vedmasse på et bestemt areal, man selv vælger.

Laserscanning og skovstatistik

Det nye kort bygger på en landsdækkende laserscanning fra fly, som Geodatastyrelsen lavede i 2014-15, og data fra Danmarks Skovstatistiks prøveflader – se f.eks. Skove og plantager 2015. Kortlægningen omfatter bevoksningshøjde, stående vedmasse, overjordisk levende biomasse og samlet levende biomasse for felter på 25 x 25 meter.

Laserscanningen registrerer et stort antal punkter, som viser skovens struktur. Her er det en 200 meter lang stribe skov ned mod på Store Hulsø på Frederiksdal Skovdistrikt. Til venstre på toppen af bakken står brede bøge på begge sider af en skovvej og til højre vokser slanke rødgraner.


Test i praksis

Kortets anvendelighed er testet i praksis på Frederiksdal Skovdistrikt. Her sammenholdt forskerne overslag fra kortet med målinger, der blev foretaget ved udarbejdelsen af en ny driftsplan. Testen viste en fin sammenhæng mellem kort og virkelighed for både bevoksningshøjde og vedmasse, fortæller seniorforsker Thomas Nord-Larsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

”Styrken ved skovressourcekortet er, at det bygger på en faktisk måling. Det skal sammenlignes med den hidtidige praksis, hvor vedmassen i bedste fald fastsættes ved at måle højden på nogle få træer og slå op i en tilvækstoversigt. Med den nye metode kan driftsplanlægningen effektiviseres, og det kan forhåbentlig være med til at sikre en økonomisk bæredygtig forvaltning af skovene,” siger Thomas Nord-Larsen.

Fri adgang for alle

Kortet kan både bruges af den enkelte skovejer og andre, der interesserer sig for skov. På kortet kan man klikke på skovbevoksninger eller indramme bestemte arealer og få oplyst bevoksningshøjde, kronedække, vedmasse, overjordisk biomasse eller total biomasse. Om kort tid bliver det også muligt at hente kortet for hele landet ned på ens egen pc og arbejde videre med det.

Se det nye Danmarkskort på IGN’s hjemmeside