3. november 2017

Nyt laboratorium ved Copenhagen Plant Science Center skal undersøge en nyopdaget gruppe enzymer

BIOMASSE

Forsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har modtaget 35 mio.kr. fra Novo Nordisk Fonden til forskning i en klasse af enzymer, der spiller en afgørende rolle i naturen – på både godt og ondt. Projektet bygger videre på forskningsresultater, der blev offentliggjort i Nature Communication i sidste uge.

Forskerne ved Copenhagen Plant Science Center på Københavns Universitet vil undersøge en ny klasse af enzymer, som spiller en afgørende rolle i omsætningen af svært nedbrydelige materialer som f.eks. cellulose. Hidtil har man undersøgt enzymerne i laboratoriet og i industrien, men nu vil forskerne undersøge enzymernes funktion i naturen. Illustration Henning Dalhoff

I projektet HOPE (Harnessing the oxidative power of enzymes) skal forskerne undersøge en ny klasse af enzymer, der kaldes Lytic Polysaccharide monoxygenases forkortet LPMO. Denne type enzymer spiller en afgørende rolle i omsætningen af svært nedbrydelige materialer som f.eks. cellulose.

Ved hjælp af kobber er LPMO i stand til at ”skære” et hul i cellulosen, så andre enzymer kan trænge ind og frigøre sukkerarterne i biomassen. LPMO-enzymerne benyttes allerede i dag kommercielt til bl.a. at omdanne planterester til bioethanol.

I naturen bliver disse enzymer produceret af mange forskellige mikroorganismer, og data tyder på, at mikroorganismer, som forårsager en række plantesygdomme, benytter et helt arsenal af LPMO’er.

Opbygning af nyt Kompetencecenter

Et centralt element i projektet bliver etablering af Laboratory of oxidative enzymology på Copenhagen Plant Science Center. Her opbygges et kompetencecenter, med tilhørende faciliteter og udstyr, til arbejde under ilt-fri betingelser og et særligt indrettet område til arbejde med potentielt sygdomsfremkaldende organismer.

HOPE-projektet bygger videre på lektor Katja S. Johansens forskning, som bl.a. er beskrevet i en artikel i Nature Communication i sidste uge. Her beskrives hvorledes LPMO kan benytte forskellige mekanismer til at spalte polysaccharider - kulhydrater, der består af en mere end 10 sukkermolekyler.

”En dybere forståelse af LPMO’ernes virkemåde har potentiale til at få en stor betydning inden for agronomi, farmakologi og bioteknologien”, fortæller lektor Katja S. Johansen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, der står for projektet.

Samarbejde mellem universiteter

Projektet er et samarbejde mellem Copenhagen Plant Science Center, Kemisk Institut og Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research ved Københavns Universitet samt Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability ved DTU. Katja S. Johansen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet er bevillingshaver.

Om Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, hvis historie går tilbage til 1923. Siden 2010 har fonden uddelt mere end 10 mia. kr., primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande.

Læs mere

Læs artiklen i Nature Communication: https://www.nature.com/articles/s41467-017-01247-3

Enzymatisk nedbrydning af polysaccharider: side 23: http://ipaper.ipapercms.dk/TechMedia/DanskKemi/2016/4/

Læs mere om HOPE-projektet på hjemmesiden: https://ign.ku.dk/hope/