14. december 2017

Nyt projekt kaster lys over, hvordan europæernes forbrug påvirker jordens udnyttelse i andre dele af verden

BÆREDYGTIGHED

En vigtig udfordring for det 21. århundrede er at sikre en bæredygtig udnyttelse af jorden. Det er svært i en globaliseret verden, hvor efterspørgsel i én region kan påvirke, hvordan jorden udnyttes i andre dele af verden. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet går med i et europæisk projekt, der skal ’optrevle’ de komplicerede sammenhænge.

Oliepalmeplantage (tv) og nationalpark med tropisk skov (th). Foto: Thilde Bech Bruun, IGN

Palmeolie er et godt eksempel på, hvordan efterspørgslen i Europa påvirker arealanvendelsen i Asien i nogle komplicerede processer, der er vanskelige at gennemskue. Derfor er det også svært at sikre, at palmeolien produceres på en bæredygtig måde. Samme problem gælder mange andre produkter. Derfor har forskere fra Instituttet sammen med syv andre europæiske universiteter og 12 offentlige og private organisationer modtaget 3,7 mio. euro til at optrevle de komplicerede sammenhænge. Pengene kommer fra Europakommissionens Horizon 2020-pulje.

Stigende efterspørgsel på palmeolie

Vi spiser flere og flere forarbejdede fødevarer i Europa, og disse har ofte et højt indhold af palmeolie. Desuden bruges palmeolie i stigende grad til industrielle produkter som shampoo, vaskepulver og biodiesel. Den stigende efterspørgsel har bl.a. medført, at arealet med oliepalmer i Indonesien blev tredoblet fra 2006 til 2017 til i alt 12 mio. hektar – svarende til det samlede areal af Danmark, Schweiz og Holland. Størstedelen af arealet var tidligere tropisk skov.

”I Europa er der i dag en øget efterspørgsel på certificeret palmeolie, bl.a. for at hindre afskovning i forbindelse med etablering af oliepalmeplantager”, forklarer Thilde Bech Bruun, lektor på instituttet.

Certificeringen har en effekt på, hvordan oliepalmeplantager etableres og forvaltes i eksempelvis Malaysia og Indonesien, der tilsammen står for 85 pct. af verdens samlede palmeolieproduktionen. Men det er rigtig svært at gennemskue, hvilken effekt certificeringen i virkeligheden har på det lokale niveau. Mange andre processer er i spil på samme tid, og handlen med palmeolie foregår i komplekse netværk. F.eks. ser vi nu en markant stigning i efterspørgslen på ikke-certificeret palmeolie fra Rusland”, fortæller Thilde Bech Bruun.

Kobling mellem lokalt og globalt

Projektet COUPLED skal udvikle en ny analyseramme, der kobler det, der sker lokalt, med det der sker globalt. Det sammenholder studier af lokale forhold i de lande, der producerer f.eks. palmeolie, med analyser, hvor man følger penge, forbrugerkrav, beslutninger, politiske krav mv. begge veje. Kombinationen gør det muligt at inddrage metoder fra mange forskellige discipliner som geografi, økologi, økonomi og antropologi.

Grundstammen er 15 ph.d.-projekter på de otte deltagende universiteter, heraf to på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning. De studerende skal levere nye analyseværktøjer og en ny forståelse af, hvordan globaliserede socio-økologiske systemer fungerer. Projekterne vil desuden identificere, hvor og hvordan private og offentlige organisationer kan samarbejde om at træffe bæredygtige beslutninger.

Om projektet

Projektet COUPLED (Operationalising Telecoupling for Solving Sustainability Challenges for Land Use) går i gang i januar 2018. To ph.d.-studerende på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning vejledes af lektor Thilde Bech Bruun og professor Ole Mertz. Vejledningen kommer til at foregå i tæt samarbejde med de andre syv universiteter, internationale virksomheder og institutioner.

Europakommissionens Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie research and innovation programme, har bevilliget penge til projektet. Det koordineres af Humboldt Universitetet i Berlin ved professor Jonas Østergaard Nielsen.

Læs mere om COUPLED