6. juni 2017

Nyt verdenskort viser, hvordan vi kan standse den sjette masseudryddelse af arter i verden

BIODIVERSITET

Et internationalt studie, netop offentliggjort i BioScience, med bidrag fra forskere fra Københavns Universitet, fremlægger et forslag til en global aftale, der skal standse udryddelsen af arter ved at beskytte 50 % af jordens overflade.

I løbet af de sidste 50 år er mange dyr og planter forsvundet eller blevet kritisk truet, fordi deres levesteder udryddes. Dette er en udvikling, der går stærkere og stærkere, og hvis udviklingen fortsætter, kan vigtige økosystemer kollapse og forstyrre biosfæren, som alle mennesker, dyr og planter er afhængige af. Inden for videnskaben taler man om, at vi er godt på vej til jordens sjette masseudryddelse af arter!

Nyt kort over verdens 846 økoregioner

"Vores studie viser, at det er muligt at beskytte halvdelen af ​​jordens areal og sikre livets mangfoldighed, hvis vi handler nu. Vi beskriver en ambitiøs, men opnåelig tilgang til problemet", siger hovedforfatteren Dr. Eric Dinerstein fra organisationen RESOLVE i Washington DC.

Det banebrydende studie bruger et nyt kort over verdens 846 økoregioner, baseret på et kort fra 2001 som er et af de mest citerede arbejder inden for bevaringsbiologien.

Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet er blandt medforfatterne til undersøgelsen.

"Vi har især bidraget til arbejdet med et mere detaljeret vegetationskort over Østafrika, udarbejdet sammen med World Agroforestry Center i Nairobi. Det er yderst vigtigt at have mål og indikatorer baseret på verificeret viden for at kunne følge, hvad der sker med naturen”, siger seniorforsker Jens-Peter Barnekow Lillesø. 

Seniorrådgiver Lars Graudal tilføjer, "en status for naturressourcegrundlaget er ikke kun vigtigt for at bevare naturen, men også for at udvikle bæredygtige arealforvaltningsstrategier til produktiv restaurering af de mere end 20 % af jordoverfladen, som allerede er præget af ødelæggelse".

Den nye undersøgelse fremhæver 98 økoregioner (12 %), hvor der allerede er beskyttelse af mindst halvdelen af ​​ naturen. En anden gruppe på 313 økoregioner har tilstrækkelig med natur tilbage til at målet om at beskytte halvdelen kan nås.

Hvorfor har man valgt 50 % som mål for beskyttelse?

"For at opnå en omfattende bevarelse af biodiversiteten viser mange undersøgelser, at en gennemsnitlig beskyttelse på 50 % er nødvendig for at opretholde levesteder og økosystemer. I øjeblikket er omkring 15% af jordens overflade beskyttet i en eller anden grad, hvilket er tæt på aktuel international målsætning. Dette tal er ikke imidlertid ikke videnskabeligt baseret og er utilstrækkeligt ", siger medforfatter Dr. Reed Noss fra University of Florida.

Forfatterne opfordrer derfor verdens ledere og meningsdannere til at slutte op om et mål for at beskytte halvdelen af ​​jordens overflade inden 2050.

Læs mere
Hele artiklen er tilgængelig på: https://academic.oup.com/


Interaktivt økoregionskort med beskyttelsesstatus for de forskellige regioner: http://ecoregions2017.appspot.com/

Blogpost, med opfordring til verdens ledere og talsmænd om at oprette en global naturaftale og beskytte halvdelen af ​​ jordens overflade inden 2050http://www.resolv.org/blog/2015/global-deal-for-nature