15. september 2017

Ph.d.-studerende vinder hæderspris

HÆDERSPRIS

Feng Tian, fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, har leveret banebrydende forskning inden for brugen af en speciel type mikrobølge-satellitbilleder, der potentielt kan bruges til at kvantificere biomasse på global skala. For dette modtog han en hæderspis samt 25.000 kr. på det årlige dimittend-arrangement den 15.september, hvor årets Ph.d.-kandidater fejrer et vel gennemført Ph.d.-forløb på SCIENCE.

Ny viden ruster os mod klimaforandringer

Feng Tian har i sit ph.d.-projekt skabt banebrydende fremskridt inden for brugen af såkaldte tidsserier af satellitbilleder. Sådanne tidsserier giver mulighed for at analysere og vurdere ændringer i jordens vegetation inden for de seneste årtier. Tidsserierne er nøglen til at forstå, hvordan klimaforandringer påvirker klodens træer og planter.

Feng Tians forskning har bidraget væsentligt til at kortlægge mængden af og ændringer i jordens trævegetation over de sidste 30 år - også i de tørre områder på kloden, som vi ved meget lidt om.

Det har stor relevans for naturforvaltningen i de pågældende lande, som allerede nu er plaget af klimaforandringer. Derudover kan Feng Tians forskning bruges til at forbedre den globale overvågning af jordens kulstofpuljer, hvilket er afgørende for at imødegå kommende klimaforandringer. 

”Feng Tian har leveret banebrydende forskning inden for brugen af en speciel type af mikrobølge-satellitbilleder der potentielt kan bruges til at kvantificere biomasse på global skala. Som den første har han analyseret disse data i sammenhæng med observationer fra jordoverfladen, og han har hermed væsentligt forbedret vores forståelse for brugen af denne nye og spændende datakilde til naturressourceforvaltning”, siger vejleder og professor Rasmus Fensholt fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Feng Tian har modtaget et prestigefyldt EU Marie Skłodowska-Curie postdoc-legat til at forsætte sin forskning på Lund Universitet i Sverige.

Læs mere

Yderligere to Ph.d.-studerende modtog hædersprisen:

https://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2017/tre-fremragende-ph.d.-studerende-vinder-haederspris/