20. marts 2017

Samarbejde mellem kirkegårde lykkes med lokale løsninger

KIRKEGÅRDE

Samarbejde kan gøre det nemmere at håndtere både nutid og fremtid på kirkegårdene. Det viste årets Kirkegårdskonference, hvor de 700 deltagere blev klogere på mulighederne for samarbejde mellem kirkegårde. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning arrangerede i samarbejde med tre interesseorganisationer.

Samarbejde mellem kirkegårde kan være med til at løfte udfordringer i forhold til drift og udvikling. Lokale løsninger og klare aftaler er en forudsætning for succes, viste Kirkegårdskonferencen 2017. Foto: Jette Ljunggren

Samarbejde mellem kirkegårde giver mulighed for at løfte opgaverne i fællesskab. Og det kan være nødvendigt. Godt 80 pct. af alle afdøde bliver kremeret og begravet i en urne, og resultatet er plads i overskud og færre indtægter på Danmarks ca. 2.000 kirkegårde. Det giver udfordringer i forhold til indretning og drift.

Samarbejde var derfor temaet for Kirkegårdskonferencen 9. marts, der er en årligt tilbagevendende begivenhed. Konferencen klæder kirkegårdsledere, gravere, menighedsråd, landskabsarkitekter m.fl. på til at forvalte kirkegårdene, der på en gang er begravelsespladser, kulturarv og grønne områder.

En del kirkegårde samarbejder allerede. Nyborg Kirkegårde fungerer f.eks. som entreprenør for fire mindre kirkegårde. I Fredericia driver man de fleste kirkegårde i provstiet i fællesskab. Og i Hjørring hjælper naboer hinanden med udvalgte opgaver. På konference delte alle tre steder ud af deres erfaringer. De viser, at samarbejde skal passe til de lokale forhold og kræver klare aftaler.

Fordelene er bl.a., at man supplerer hinanden på faglig viden, hvilket kan give en mere effektiv drift. Desuden er der flere at trække på ved ferie, sygdom og akutte opgaver. Medarbejderne får en mere varieret arbejdsdag, og maskiner udnyttes bedre. Fælles indsats kan også gøre det lettere at få gang i de udviklingsplaner, der tit er brug for.

Ulemperne handler f.eks. om, at kirkegården kun er bemandet noget af tiden. Og så kan det være en overvindelse for menighedsrådet at overlade det daglige ansvar til andre. På visse punkter udgør lovgivningen også en barriere for samarbejde. Der er dog hjælp på vej. Kirkeministeriet har netop foreslået en lovændring, som åbner for forsøg med nye modeller for samarbejde.

Se præsentationer fra Kirkegårdskonferencen 2017

Om konferencen

En bred kreds står bag Kirkegårdskonferencen, der arrangeres af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning i samarbejde med Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og Landsforeningen af Menighedsråd.