11. maj 2017

Sammen om fremtidens natur

NATURENS FOLKEMØDE

Mød Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet på Naturmødet i Hirtshals den 18.-20. maj. Vi har sammensat et spændende program med 8 fortællinger om vores forskning i- og med naturen. Du kan også tage med på skovtur og deltage i debat og workshop om, hvordan vi sammen kan udvikle og pleje fremtidens natur.

Mød os i Green Square, der i år er udgangspunktet for instituttets aktiviteter. Foto IGN.

Rundt om bålet - 8 fortællinger fra vores forskning i og med naturen

Mød os i Green Square og vær med til at sætte naturen og måden, vi bruger den på, på dagsordenen. Skov- og naturteknikereleverne fra Skovskolen vil sørge for, at der løbende er brænde på bålet og aktivitet på pladsen. Du kan få informationer om vores uddannelser inden for Geovidenskab og Naturforvaltning og møde forskere, der fortæller om deres forskning. Du kan bl.a. få svar på:

  • Hvordan naturen og udemiljøet kan bringes i spil i skolernes hverdag
  • Hvordan naturen kan hjælpe udsatte grupper som unge mennesker, krigsveteraner, etniske minoriteter og stressramte
  • Hvordan borgerne inddrages i kortlægning af natur og friluftsliv
  • Hvordan universitetet arbejder med skov- og naturforvaltning
  • Hvilken betydning kulstoflagring i byen har
  • Hvad der giver den bedste naturpleje: vildheste, kvæg eller bisoner?
  • Hvordan vi bruger insekter i naturplejen

Sammen om fremtidens natur – Forskning i øjenhøjde

Inden vi slutter om lørdagen, inviterer vi dig til debat og workshop om, hvordan vi kan være sammen om at udvikle og pleje fremtidens natur. Vi diskuterer erfaringer, successer og udfordringer i samarbejdsprojekter, hvor aktører i fællesskab har været involveret i genopretning og pleje af naturen. Her kan du møde lodsejere, politikere, forskere og kommunale forvaltere, som fortæller om deres erfaringer med projekterne. Efter debatten kan du tage med på tur og opleve skovens mangfoldige liv. Vi snakker om beskyttelse af naturen og forskellige metoder til at fremme biodiversiteten i skovene.

Jeg glæder mig til at deltage i Naturmødet igen i år, og håber, at få tid til at opleve rigtig mange af de spændende debatter og aktiviteter, som både vi og andre aktører byder på i år”. Det fortæller Søren Præstholm, som er specialkonsulent på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, hvor han bl.a. arbejder med friluftsliv og naturformidling. Han er en af Naturmødets ambassadører og har igen i år stået for at koordinere instituttets mange aktiviteter.

Programmet for dette års møde er stort og ambitiøst, og jeg håber, at naturen også fremover har sit Folkemøde, hvor danskerne kan mødes og diskutere fremtiden for vores natur”, afslutter han.

Institutleder Claus Beier forklarer, ”Vi deltager i Naturmødet i Hirtshals for at møde og indgå i dialog med beslutningstagere, interesseorganisationer og enkeltpersoner. For, som universitet har vi en forpligtelse til at formidle vores forskning i øjenhøjde og være i dialog med samfundets aktører, og derigennem bidrage til, at danskerne kan træffe deres valg på en oplyst baggrund.

På Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet underviser og forsker vi i klodens ressourcer og samspillet mellem mennesker og deres omgivelser. Og vi bidrager med viden og uddannelse til at skabe en mere bæredygtig udvikling i verden. Så det er jo helt oplagt, at vi er til stede på Naturmødet igen i år og fortæller om vores uddannelser og nyeste forskning
”.

Om naturmødet
Naturmødet er et årligt politisk, folkeligt og fagligt arrangement om naturen i Danmark. Formålet er at samle alle interessegrupper og enkeltpersoner med interesse for natur på tværs af faggrupper og natursyn. Det sker gennem uformelle samtaler, taler, møder og events i og omkring naturen. Naturmødet sigter efter at fejre, forandre og forstærke danskernes forhold til og udnyttelse af naturen.

Se programmet for Green Square
Se programmet for hele naturmødet