27. oktober 2017

Satellitter afslører indholdet i smeltevandet ved de grønlandske kyster

KLIMA

I samarbejde med amerikanske forskere, har forskere på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet beskrevet mængden af sediment i smeltevandet ved de grønlandske kyster. Forskningsresultaterne er netop bragt i tidsskriftet "Nature Geoscience". Resultaterne bidrager til en en større forståelse af sedimenttransportens betydning for tilførslen af næringsstoffer til havet ved Grønland og for udviklingen af deltaer langs kysterne.

Watson River ved sommerflod. Foto kredit: Bent Hasholt.

Det er efterhånden velkendt, at den grønlandske indlandsis smelter og sender stadig større mængder af smeltevand ud til det omgivende hav. Hvis al isen smelter, så vil havspejlet stige 7-8 m over den nuværende vandstand.

Vi ved også, at gletsjere der bevæger sig gennem landskabet, kan erodere dybt ned i underlaget. Det eroderede materiale er så finkornet, at det kan transporteres med smeltevandet ud i havet, hvor det senere bundfældes. Denne proces kaldes for suspenderet transport. Områder med suspenderet sediment i vandet er så store at de tydeligt kan ses fra en satellit. Mens mængden af smeltevand er forholdsvis velkendt, så er mængden af suspenderede sediment kun undersøgt få steder i Grønland.

Sedimenter kan ses fra satellitter

Gennem mere end 10 år har Professor emeritus Bent Hasholt og Ph.d. Andreas Bech Mikkelsen fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet målt transporten af sedimenter i en stor smeltevandsflod, der udspringer ved Indlandsisen, Watson River ved Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord). Disse data har amerikanske forskere nu benyttet til kalibrering af satellitsensorer. Satellitterne kan nemlig ”se” farveintensiteten på billeder af de forskellige floder, og når man sammenholder disse målinger med data fra den faktiske koncentration af sediment i floderne, kan man ret nøjagtigt bestemme sedimentkoncentrationen i en flod ved hjælp af satellitmålingerne alene.

Resultater

Ved at benytte satellitmålinger får vi hurtige og præcise data, der dækker næsten hele Grønland. Vi får en bedre viden om, hvor meget og hvor isen og floder under isen gnaver i undergrunden. Vi får også en bedre viden om sedimenttransportens betydning for tilførslen af næringsstoffer til havene og ikke mindst for udviklingen af deltaer langs de Grønlands kyster”, fortæller Bent Hasholt.

Det nye studie viser, at smeltevandsafstrømningen fra Grønland kun udgør 1.1 pct. af Jordens ferskvandsafstrømning, men det tegner sig for omkring otte pct. af den samlede globale sedimenttransport til havene. De grønlandske smeltevandsfloder transporterer således én milliard ton sediment ud i det åbne hav hvert år.

Målingerne viser, at blot 15 procent af floderne tegner sig for hele 80 procent af den samlede sedimenttransport. Disse floder udspringer fra dybt nedskårne gletsjertunger, der bevæger sig med stor hastighed, og udgør hvad man kan kalde velafgrænsede sediment-eksport ”hotspots”. Erosionen forårsaget af sådanne gletsjere er altså en vigtig kilde til den store transport af sediment i Grønland”, afslutter Bent Hasholt.

Læs mere

Nature: Substantial export of suspended sediment to the global oceans from glacial erosion in Greenland

Videnskab.dk: En milliard ton grønlandsk mudder glider hvert år i havet

---

Politiken: Fotografier fra Anden Verdenskrig afslører at Grønland vokser

Nature: Delta progradation in Greenland driven by increasing glacial mass loss