28. december 2016

Tag med på efteruddannelse: Kurser, temadage, konferencer

FÅ NY VIDEN

Vi er nu klar med forårets faglige arrangementer inden for skov, park, natur og planlægning.

Af og til har man brug for at komme væk fra den sædvanlige pind. Få nye indtryk. Lære noget. Dele erfaringer. Det har du rig mulighed for på Skov & Landskabs arrangementer i foråret. Her kan du bl.a. blive klogere på LAR-løsninger, belægninger i byen, samarbejde mellem kirkegårde og produktion af skovflis.

Hvis du vil mere i dybden, tilbyder vi kompetencegivende efteruddannelse, hvor du får papir på dine færdigheder. Vælg mellem diplommoduler i friluftsliv og udeskole, friluftsvejleder, master i landskab og planlægning og diplomuddannelse i parkvirksomhed.Desuden skræddersyr vi kurser og temadage inden for en lang række emner, f.eks. skadevoldere i juletræer, naturnær driftsteknik, arbejde på grønne tage, naturbaseret meditation og terapi, GIS med mere.

Du kan også få del i vores viden og ekspertise via rådgivning, konsulentbistand, Videntjeneste og projektsamarbejde. Læs mere i kataloget ’Kurser, temadage, konferencer forår 2017’.

Download katalog