6. oktober 2017

Udeskole gør børn til bedre læsere

UDESKOLE

Over 500 skoleelever fra hele landet har deltaget i udeskole-projektet TEACHOUT, som netop er afsluttet. Et af resultaterne viser, at elever i 3. – 6. klasse, der fem timer om ugen får undervisning uden for klasseværelset, bliver bedre læsere. Ph.d.-studerende Camilla Roed Otte fra Skovskolen, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, står bag den del af forskningen.

Børn læser udendørs

Der er en positiv sammenhæng mellem regelmæssig udeskole og skoleelevers læseresultater, viser ny forskning fra projektet TEACHOUT.

I sit ph.d.-projekt har Camilla Roed Otte over et helt skoleår undersøgt, om der er en sammenhæng mellem regelmæssig udeskole og skoleelevers læseresultater. Og det viste sig at være tilfældet.

”Den simple forklaring kunne jo være, at børnene, der deltog i udeskole, har læst mere end den gruppe, der blev i klasseværelset. Men når vi taler med lærere, der har været med i projektet, så siger de, at det ikke har været tilfældet. Fordi læsning egentlig ikke er så oplagt at bruge i uderummet,” siger Camilla Roed Otte.

Ordforråd bliver bedre
En del af Camilla Roed Ottes projekt gik også ud på at undersøge, om eleverne bliver mere motiverede af at gå i udeskole. Og det gør de, viser resultaterne.

”Det kan være én af forklaringerne på, at de også klarer sig bedre i læsetesten. En anden kan være, at børnene simpelthen lærer nye ord, når de kommer væk fra de vante rammer. Så skal man lære at sætte ord på alt det, man møder udenfor. På den måde bliver ens ordforråd automatisk forbedret, og det kan man også blive en bedre læser af.”

Også gavnligt for fysisk aktivitet og social trivsel
De samlede og foreløbige resultater for TEACHOUT-projektet blev præsenteret på en stor udeskole konference onsdag 4. oktober 2017. Her fortalte også andre ph.d.-studerende om deres projekter. Det afslørede blandt andet, at især drenges fysiske aktivitet stiger, når undervisningen flyttes uden for klasseværelset. Og at regelmæssig brug af udeskole kan have en betydelig positiv indvirken på elevers psykosociale trivsel og indre motivation for skolearbejde.


TEACHOUT er gennemført i partnerskab mellem

  • Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet
  • Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
  • Steno Health Promotion Research, Steno Diabetes Center Copenhagen, Region Hovedstaden
  • VIA University College, Aarhus Universitet