9. juni 2017

Working with Nature - Kyster, dynamikker og klimaforandringer

KYSTENS DYNAMIK

220 forskere fra hele verden besøger Helsingør og konferencen Costal Dynamics den 12. – 16. juni for at dele den nyeste viden om kysters dynamikker og klimaforandringer. Lektor Aart Kroon og lektor Troels Aagaard fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har arrangeret konferencen i samarbejde med DTU, Kystdirektoratet og DHI - Institut For Vand og Miljø.

Konferencen bliver afholdt på Kulturværftet i Helsingør fra den 12. – 16. juni 2017.

Konferencen åbner officielt den 13. juni med deltagelse af Stine Johansen, Administrerende direktør i Helsingør Kommune og Merete Løvschall fra Kystdirektoratet. Hovedtaleren ved konferencen er Edward Anthony, professor i Kyst-Geomorfologi ved Aix-Marseille Universitetet i Frankrig. Han vil tegne ”det store billede” af interaktioner mellem strand og strandplanen.

Konferencen blev holdt første gang i Spanien i 1994, og er siden afholdt hvert 4 år. Det er første gang den afholdes i Danmark. Formål med konferencen er at formidle den nyeste forskning indenfor kysters dynamikker og klimaforandringer på den korte, mellemlange og lange bane såsom; kystbølger og strømme, vekselvirkninger mellem vind, vand og sedimenter og ændringer i forskellige miljøer såsom sand, sten og mudrede Kyster, fjorde og flodmundinger.

Ud over oplæg fra verdens førende forskere inden for området, byder konferencen også på udflugter til de danske kyster. Udflugterne går bl.a. til nordkysten, hvor forskerne vil se på, hvordan bølger og strømninger har påvirket de forskellige kyststrækninger. Man vil også se på, hvordan stormen Bodil har påvirket området og diskuter strategier for kystbeskyttelse.   

Læs mere

Om konferencen og se programmet:
http://coastaldynamics2017.dk/index.html

Om Instituttets arbejde med geomorfologi, processer og landskaber
https://ign.ku.dk/forskning/geografi/geomorfologi-processer-landskaber/