22. februar 2018

20 mio. kr. til bæredygtige vandprojekter i Ghana og Sydafrika

Bæredygtige vandprojekter

Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har modtaget 20 millioner kr. fra udenrigsministeriet. Pengene går til projekter, der bl.a. skal undersøge og give løsninger på vandforsyningen i Cape Town, forvaltning af grundvand i den nordøstlige del af Sydafrika samt oversvømmelser af transportnettet i Accra i Ghana. Projekterne udføres i samarbejde mellem Københavns Universitet og institutioner i de pågældende lande.

Den øgede regnmængde i Afrika, som følge af klimaforandringer, har en lang række konsekvenser. Regnen begrænser bl.a. adgangen til arbejdspladser, markeder og tjenester.

Økologisk infrastruktur i Cape Town i Sydafrika

Professor Niels Fold modtager 5 mio. kr. til projektet Socio-economic Benefits of Ecological Infrastructure in Cape Town. Projektet vil kombinere analyser af værdikæder og lokalbefolkningens levevilkår med en økologisk tilgang til vandforsyning og hydro-klimatisk modelleringer. Projektet gennemføreres i to afvandingsområder i Sydafrika, Greater uMngeni ved Durban og Berg-Breede ved Cape Town.

Begge steder har et forældet vandforsyningssystemer med forringet vandkvalitet. Forskerne vil bl.a. undersøge, hvordan lokalbefolkningen kan drage fordel af et styrket og omkostningseffektivt vandforsyningssystem gennem en genopretning af den økologiske infrastruktur. 

Bæredygtig forvaltning af grundvand i Sydafrika

Professor Karsten Høgh Jensen har modtaget 5 mio. kr. til Projektet Enhancing Sustainable Groundwater Use in South Africa.

Det involverer hydrogeologiske feltundersøgelser, hydrologisk modellering og citizen science. Gennem projektet vil forskerne udvikle integrerede løsninger til forvaltning af grundvandet i forhold til nuværende og fremtidige klimaforhold i den nordøstlige del af Sydafrika.

GEUS er partner i projektet og finansieringen omfatter desuden en to-årig postdoc stilling på instituttet.

Tilgængelighed og mobilitet i Accra i Ghana

Lektor Lasse Møller-Jensen har modtager 9.8 mio. Kr. til forskning i tilgængelighed og mobilitet i Accra i Ghana. Projektet Climate Change Resilience in Urban Mobility udføres i samarbejde med University of Ghana og The Council for Scientific and Industrial Research I Accra. Målet er at undersøge koblingen mellem klimaforandringer, oversvømmelser af transportnettet og tilgængeligheden til markeder, arbejdspladser, uddannelse og service.

Forskerne vil afprøve nye metoder til kortlægning af tilgængelighed og risiko for oversvømmelser og de vil undersøge konsekvenserne af den indskrænkede mobilitet for de lokales levevilkår. Projektet skal være med til at opbygge en lokal forskningskapacitet, uddanne ph.d.-studerende og understøtte policy- og plantiltag, der kan fremme en mere bæredygtig byudvikling.

Læs mere om projektet

Om Udenrigsministeriets projekter

Udenrigsministeriets FFU-projekter (Forskningsfagligt Udvalg) bygger på samarbejde mellem danske forskningsinstitutioner og institutioner i prioritetslandene. Projekterne kan være drevet af danske forskningsinstitutioner (nord-drevet) eller af forskningsinstitutioner i prioritetslandene (syd-drevet).

Formålet med støtten til forskningssamarbejdet er at generere ny viden og styrke kapacitetsopbygningen på forskningsområdet samt bidrage til anvendelsen af forskningsresultaterne. Midlerne fokuseres på udvalgte temaer af særlig relevans for landenes udviklingsproblemstillinger, de danske udviklingspolitiske prioriteter og på sektorer, hvor Danmark kan bidrage med særlige kompetencer, viden og teknologi.

Læs mere

https://globalnyt.dk/content/udenrigsministeriet-stoetter-22-forskningsprojekter-inden-global-udvikling

http://drp.dfcentre.com/