15. maj 2018

Satellitbilleder fra NASA skaber tekniske landvindinger inden for miljøforskning

MILJØ

Forskere på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet er de første uden for NASA, der har fået adgang til tusindvis af satellitbilleder fra Sahel i Vestafrika. Billederne har så høj en opløsning, at det er muligt at identificere hvert enkelt træ. Studiet viser, at træ-vegetation er mere udbredt på dyrkede marker og tæt på bosættelser end det er tilfældet for de omkringliggende savannelandskaber.

Forskerne på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har fået mulighed for at anvende kommercielle DigitalGlobe-satellitbilleder fra NASA med en rumlig opløsning på 50 cm til at kortlægge trædækket i- og omkring 40.000 landsbyer.

Træer på opdyrket jord Mi ali. Foto: Martin Brandt, IGN.

Disse billeder har gjort det muligt at lave et ”væg-til-væg” kort over trædækket og studiet præsenterer dermed en teknisk landvinding inden for miljøforskning i halvtørre områder. Artiklen er bragt i Nature Geoscience.

Dataeksempel: Satellitbilleder taget med meget høj rumlig opløsning. De røde prikker viser enkelte træer. Foto: NASA DigitalGlobe.

Postdoc Martin Brandt forklarer: ”Resultaterne udfordrer den traditionelle opfattelse af landbrugsudvidelse i halvtørre områder, og dette har stor betydning for vores forståelse af landbrugsudvidelsens virkninger på økosystemets ressourcer, herunder kulstofbinding i vegetationen”.

Resultaterne kaster også nyt lys over diskussionen om jordforringelse /ørkendannelse, der modsiger tidligere antagelser om menneskelig ekspansion i halvtørre områder, der beskyldes for at forårsage skovrydning og dertilhørende mangel på brændsel, jordudtømning, erosion og ørkendannelse.

Professor Rasmus Fensholt uddyber: ”Vores studie afviser forenklede malthusiansk-forankrede ideer om, der er et negativt forhold mellem befolkningstæthed og økosystem ressourcer som træ-vegetation”.

Læs mere

Læs hele artiklen i Nature Geoscience