22. maj 2018

Mange interesser har formet landskabet - hvem skal forme fremtidens?

Udstilling

Udstillingen Danske landskaber mellem fortid og fremtid viser, hvordan vores beslutninger og handlinger påvirker landskabet – både før, nu og i fremtiden. Åbningen 31. maj markeres med en konference om samme emne. Udstillingen er skabt i samarbejde mellem Øhavsmuseet Faaborg, Collective Impact og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU. Den vises først i Faaborg og derefter rundt i landet i 2019-2020.

Der er mange interesser på spil i landskabet. Det er derfor vigtig med visionær planlægning, der giver plads til udvikling og samtidig formår at beskytte værdierne til glæde for både nutidens og fremtidens generationer. Foto: Jørgen Primdahl, IGN.

Den 31. maj åbner udstillingen Danske landskaber mellem fortid og fremtid på Øhavsmuseet i Faaborg. Udstillingen sætter landskabet på dagsordenen og viser, hvordan menneskets beslutninger former landskabet – fra landboreformerne til fremtidens multifunktionelle landskaber. Samme dag er der konference for alle, der er optaget af landskabets fortid, nutid og fremtid.

Afsættet er de mange aktuelle udfordringer, der har indflydelse på landskabets fremtid. Planlægning og forvaltning skal bl.a. tage hånd om klimaforandringer, friluftsliv og turisme, tab af biologisk mangfoldighed, beskyttelse af kulturværdier, rent drikkevand og produktion af kvalitetsfødevarer. Samtidig er landskabet præget af historiske lag, som fremtidig planlægning må inddrage – både for at bibeholde identitet, og fordi der kan være tale om fredede arealer.

Lone Søderkvist Kristensen, lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, peger på, at det kræver en særlig indsats:

”I et lille land som Danmark med begrænsede arealressourcer er det afgørende, at vi har en fremsynet og involverende planlægning, der håndterer forskellige behov og interesser, så de understøtter hinanden”.

Det er ikke første gang, der er behov for at finde nye løsninger for indretning af landskabet. For ca. 200 år siden blev en række landboreformer sat i gang for at sikre et mere effektivt og frit landbrug. Det ændrede landskabet grundlæggende og skabte på mange måder skellettet til det landskab, vi kender i dag. Både udstilling og konference kæder tidligere tiders store forandringer sammen med den aktuelle planlægning af fremtidens landskaber – og stiller spørgsmålet: Hvilke tiltag er der brug for, for at tilfredsstille nutidens og fremtidens behov og ønsker til det åbne land?

Udstillingen kan ses på Øhavsmuseet Faaborg

Udstillingen kan ses på Øhavsmuseet Faaborg fra 31. maj til 21. oktober 2018 og derefter rundt om i Danmark i 2019 og 2020. Samtidig arrangeres ture med mulighed for at se, høre og smage på landskabet og diskutere indretning og udvikling. Bag udstillingen står Øhavsmuseet Faaborg, Collective Impact og Institut of Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet med museumsinspektør Tissel Lund-Jacobsen og lektor Lone Søderkvist Kristensen som ansvarlige.

Konferencen inviterer til oplæg og debat og henvender sig til alle, der er optaget af landskabets fortid, nutid og fremtid. Konferencen afholdes 31. maj i Faaborg og afrunder forskningsprojektet Fremtidens Landskaber.

Både konference og udstilling er støttet af Realdania, Nordea-fonden, Udlodningsmidler til friluftsliv, 15. Juni Fonden og Collective Impact – Det åbne land som dobbelt ressource.