30. november 2018

Hvordan kan fysiske projekter bidrage til det gode liv på landet?

LIVSKVALITET

I de senere år er der iværksat mange fysiske projekter for at skabe bedre rammer omkring livet på landet. Det kan være nye mødesteder, nye stier eller nye rekreative områder, som giver adgang til landskabet. Men der mangler viden om hvorvidt projekterne virker og hvordan. Det vil forskere fra Københavns Universitet undersøge som et led i et nyt tværinstitutionelt forskningsprojekt om livskvalitet på landet.

Ny strandpromenade i Sandvig, Bornholm.
Foto: Gugga Zakariasdottir

I Danmark har vi en højere livskvalitet på landet end i byerne, men vi ved meget lidt om hvorfor. Derfor har Realdania bevilliget 4,8 mio. kr. til forskningsprojektet Livskvalitet i yderområder og landdistrikter, som skal undersøge, hvad der giver folk i yderområderne deres høje livskvalitet. Denne viden kan være med til at forbedre livskvaliteten for alle danskere – både i byen og på landet.

”Vores forskning skal bidrage med ny viden og indsigt i relationerne mellem det byggede miljø og livskvaliteten. Hvordan kan fysiske projekter bidrage til det gode liv? Hvordan påvirker steder og den måde vi indretter dem på vores livskvalitet?”, forklarer Arkitekt og lektor Anne Tietjen, der leder et delprojekt om livskvalitet og innovation i det byggede miljø.

Hun uddyber;

”Alle de fysiske projekter, vi skal se på, er gennemført med en overbevisning om, at de påvirker livskvaliteten på landet. Men vi ved endnu ikke om de virker og hvordan. Det er, hvad vi vil undersøge nu. Hvad er der sket på de steder, hvor projekterne er gennemført? Hvilke reelle forandringer har de genereret? Hvordan har de fysiske projekter skabt nye rammer for fællesskaber?”

Nyt naturrum i Vang granitbrud, Bornholm.
Foto: Vivi Granby.

Om projektet
Projektet er en del af forskningsprojektet Livskvalitet i yderområder og landdistrikter, som Realdania har bevilliget 4,8 mio. kr. Ud over Københavns Universitet er forskere fra Syddansk Universitet og Aalborg Universitet med i projektet. Forskningsprojektet løber frem til januar 2022.

Læs mere
https://realdania.dk/projekter/livskvalitetyderomraaderoglanddistrikter

https://realdania.dk/nyheder/2018/10/fem-spørgsmål-til-forskeren-1af4