30. januar 2018

Ph.d.-projekt fra IGN pryder forsiden af det nye Nature Sustainability

Bæredygtighed

Nature Magasinet udkom den 8. januar og her kan man læse artiklen: "Increased vegetation growth and carbon stock in China karst via ecological engineering". Artiklen er en del af et Ph.d.-projekt skrevet af Xiaowei Tong fra Institute of Subtropical Agriculture, Chinese Academy of Sciences, Changsha, China. Xiaowei Tong har for nyligt afsluttet et 1 års gæsteophold ved IGN og artiklen er blevet til i samarbejde med postdoc Martin Brandt og professor Rasmus Fensholt samt andre internationale samarbejdspartnere.

Økologisk ingeniørprojekt øger vegetation og kulstoflagre i det sydvestlige Kina

I den sydvestlige del af Kina har overudnyttelse af jord og vegetation igennem århundreder resulteret i udbredt erosion af landskaberne i Karst-regionen, der grænser op til Vietnam, Laos og Myanmar. Derfor begyndte man i slutningen af 90’erne en massiv skovrejsnings- og genplantningsindsats i regionen for at bekæmpe ørkendannelse, forbedre det økologiske miljø og afbøde fattigdom.

Det er her tale om historiens største vegetations-genoprettelsesprojekt, hvor man har genplantet ml. 16.000 og 20.000 km2 pr år over en 15 årig periode.

Ph.d.-projektet og Natureartiklen har undersøgt om bevaringsbestræbelserne har haft en den ønskede effekt; om det har påvirket områdets optag af kulstof i en grad, der kan medvirkede til at mindske virkningerne af klimaforandringer ved at reducere mængden af CO2 i atmosfæren.

Satellitter observere vegetationsdække

Ved hjælp af Remote Sensing værktøjer, som forskellige satellit-tidsseriedata, har forskerne påvist, at der er sket en markant stigning i bladarealet i området og i lagring af kulstof. De konkluderer, at økologiske ingeniørprojekter i så stor en skala kan bidrage til en grønnere jord og reducere risikoen for ørkendannelse, ved at øge vegetationsdækket og økosystemets modstandsdygtighed overfor klimaforandringer.

Læs hele artiklen i Nature sustainability

Læs Nyheden i Nature