9. november 2018

Ny opdagelse: Grønlandske gletsjere udsender metangas i store mængder

Klima

For første gang har forskere dokumenteret, at metangas frigives direkte ud i atmosfæren fra grønlandske gletsjere og ikke kun fra optøet permafrost. Den viden kan ændre hele det store regnskab over, hvor meget drivhusgas, der bliver udledt i Arktis. Opdagelsen er gjort af forskere fra Københavns- og Aarhus Universitet.

“Min kollega Christian Juncher Jørgensen fra Aarhus Universitet og jeg kunne bogstaveligt talt mærke den kolde vind strømme mod os inde fra gletsjeren, og med vores udstyr målte vi betydelige mængder af metan, der var langt over det atmosfæriske niveau. Dette tyder på, at metan frigives fra et sted under gletsjeren og ud til atmosfæren”, fortæller Jesper Riis Christiansen, lektor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.

Forskere på isen i gang med at måle metankoncentrationer i luften i revner på Indlandsisens overflade.
Forskere på isen i gang med at måle metankoncentrationer i luften i revner på Indlandsisens overflade.
Foto: Christian Juncher Jørgensen

Det var under et feltarbejde ved Kangerlussuaq i Grønland, at de to forskere opdagede fænomenet, som altså er en hidtil ukendt kilde til drivhusgas. Resultatet er netop blevet blev offentliggjort i tidsskriftet Scientific Reports, der udgives af Nature Publishing Group.

Det er velkendt, at den arktiske permafrost smelter i takt med klimaforandringerne, og at optøningen frigiver store mængder metangas til atmosfæren. I dag handler meget klimaforskning i Arktis om at forstå omfanget af dette fænomen. Men de nye målinger viser altså, at metan også kan frigives i høje koncentrationer direkte fra miljøet under de arktiske gletsjere.

”Om dette så betyder, at udledningen af metangas fra Arktis kan være langt større end tidligere antaget, er det store spørgsmål. Kun yderligere undersøgelser vil fastslå, om det er tilfældet. Størrelsesordenen af den metan-udledning, vi har målt, retfærdiggør i hvert fald, at vi fortsætter forskningen,” fastslår Jesper Riis Christiansen.

 Metan (CH4) er som drivhusgas 20-25 gange kraftigere end CO2 og er årsag til omtrent 17 procent af drivhuseffekten.

Som at åbne en sodavand

”Det næste skridt er at få større klarhed over, hvad der forårsager udledningen af metan under isen. I og med, at vi har opdaget fænomenet ved et aktivt smeltevandsudløb, er det nærliggende at mene, at udledningen er styret af, hvor meget vand, der strømmer ud under gletsjeren,” siger Jesper Riis Christiansen og uddyber:

”Dybt inde under Indlandsisen er metanen opløst i smeltevandet, da det er under et ekstremt højt tryk. Når smeltevandet løber ud mod kanten af gletsjeren, kommer det under mindre og mindre tryk, og gassen bliver dermed frigivet til luften. Du kan sammenligne det med at åbne en sodavand.”

Jesper Riis Christiansen i færd med at indsamle vandprøver ved den kendte kilde til metanudledning fra isen. Målingen af metangas foregår under isen i en naturlig hule (til højre for Jesper)
Jesper Riis Christiansen i færd med at indsamle vandprøver ved den kendte kilde til metanudledning fra isen. Målingen af metangas foregår under isen i en naturlig hule (til højre for Jesper)
Foto: Christian Juncher Jørgensen

Det er ifølge forskerne også vigtigt at finde ud af, hvor metangassen stammer fra. Undersøgelsen tyder på, at metangassen stammer fra mikrober, der lever af organisk materiale under isen. Dette passer godt med andre forskeres undersøgelser af livet under gletsjere.

For at kunne fastslå om det nyopdagede fænomen er en vigtig brik i samspillet mellem kulstofcyklus under gletsjere, frigivelse af metangas og indholdet af drivhusgasser i atmosfæren, er det også nødvendigt at finde ud af, om andre gletsjere i Grønland udleder metangas på samme måde, som det Jesper Riis Christiansen og Christian Juncher Jørgensen har dokumenteret.  

Læs mere

Læs artiklen i Nature Scientific

Læs artikel på Videnskab.dk

Se optagelser fra feltundersøgelserne af den subglaciale metan (fra 1:10 – 2:50 inde i filmen)