17. april 2018

Nyt værktøj til måling af kulstofdynamikker i Afrika, kan spille en afgørende rolle for FN's Klimapanel

KLIMA

Forskere fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet har, i samarbejde med franske forskere, taget et helt nyt værktøj i brug for at måle kulstofdynamikker i vegetationen i Afrika. Resultaterne viser, at kulstofbalancen over det afrikanske kontinent fra 2010-2016 er negativ og at kulstoftabet primært skete i savanneområder. Resultaterne blev for nylig publiceret i tidsskriftet Nature Ecology and Evolution.

Ændringer i vegetationens kulstoflagre (over jordoverfladen) i Afrika syd for Sahara i perioden 2010-2016. Regioner med signifikant negative (kulstof frigivelse) eller positive (kulstof optag) kulstofændringer er vist henholdsvis med rød og grøn. © M. Brandt – Københavns Universitet

Satellitbaserede teknikker

Det afrikanske kontinent oplever i disse år en af de tørreste perioder i de sidste tre årtier og samtidig bliver der fortsat ryddet skov specielt i de ækvatoriale egne. Disse forstyrrelser fra mennesker og klimaændringer truer vegetationens kulstoflagre og fremhæver behovet for, at vi bedre kan overvåge kulstofdynamikken i vegetationen på en stor skala.

Når man vil overvåge vegetationens kulstofdynamik på et kontinent kræver det satellitbaserede teknikker. Men de konventionelle satellitsystemer kan kun måle den øverste del af vegetationen - primært træernes blade. Og det giver ikke særlig præcise mål for mængden af biomasse/kulstof over jordoverfladen.

Mikrobølger passerer frit igennem

Franske forskere har produceret et helt nyt datasæt, baseret på lavfrekvente passive mikrobølgeemissioner, som passerer frit gennem skydækket og træernes grønne blade og dermed kan måle mængden af biomasse og kulstof i både stængler, grene og stammer selv når vegetationen er tæt (som det er tilfældet i regnskove).

Forskergruppen omkring professor Rasmus Fensholt og postdoc Martin Brandt fra IGN har været de første til at teste de nye data over det afrikanske kontinent med banebrydende resultater til følge. Resultaterne afslører at de dynamiske kulstoflagre især over savanneområder (drylands), viser overraskende høje bruttostab, primært forårsaget af de seneste års tørke. Undersøgelsen konkluderer, at det nye værktøj er tæt på at være operationelt og fremhæver vigtigheden af at medregne drylands i den globale kulstofbalance.

”For første gang har det været muligt at overvåge storskala kulstofdynamikker på årlig basis. Vi forventer, at dette værktøj vil spille en afgørende rolle for overvågningen af kulstoftab og kulstofoptag, som kan bruges i nationale/globale rapporter f.eks. FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) og FN's Klimapanel (IPCC)” forklarer Rasmus Fensholt.

Læs artiklen i Nature Ecology and Evolution

Læs mere

New remote-sensing technique used to determine carbon losses in Sub-Saharan Africa

Africa’s vegetation has lost 2.6bn tonnes of CO2 in just seven years