10. september 2018

Satellitobservationer afslører træernes hemmelige liv i den tørre tropiske skov

KLIMA

Forskere fra Københavns Universitet har, i samarbejde med franske forskere, afsløret at træer i tropiske skove i stor udstrækning lagrer vand i sine stammer gennem den lange tørtid og derfor er i stand til at sætte nye blade flere måneder før regntiden sætter ind. Dette overraskende fænomen er for første gang blevet kortlagt ved hjælp af satellitobservationer fra Den Europæiske Rumorganisation ESA og beskrevet i tidsskriftet ”Nature Ecology and Evolution” i sidste måned.

Ved hjælp af nye satellitobservationer er det, for første gang, lykkedes forskere at afdække træers årlige cyklus i forhold til mængden af vand i stammer og grene – og det på global skala.

På vores breddegrader er forøget vandoptag i træerne sammenfaldende med den periode, hvor træerne har blade. Derfor er det overraskende at konstatere, at træer i tørre tropiske skove (såkaldte Miombo woodlands) optager vand i slutningen af ​​regntiden, og opbevarer det i trævævet gennem den tørre årstid, for så at sætte ​nye blade længe inden regntiden begynder”, forklarer Rasmus Fensholt, der er professor på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.  

Forskerne har observeret dette fænomen i de store skovområder, der ligger syd for de afrikanske regnskove og dækker et areal på mere end 2,7 millioner kvadratkilometer.

Vores forskning viser, at det ikke er et enkeltstående fænomen, som vi tidligere har set hos enkelte træer f.eks. i Costa Rica og Central Afrika. Det er et fænomen, der i vid udstrækning finder sted i de store tropiske skovområder som dem i Miombo woodlands og på den Sydamerikanske savanne”, fortæller Rasmus Fensholt.

Figuren illustrerer antallet af dage, der er mellem maksimalt vandindhold og maksimalt bladareal. Den sorte firkant markerer Miombo woodlands - et stort skovområde, der ligger syd for de afrikanske regnskove og dækker et areal på mere end 2,7 millioner kvadratkilometer. På den nordlige halvkugle er der et tæt sammenfald mellem maksimalt vandindhold og maksimalt bladareal, mens der i Miombo woodlands (de grønne og blå farver) kan være op til 180 dage imellem. Illustration: Feng Tian, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

At sætte blade i den allermest tørre tid har alt andet lige store omkostninger for træet, idet det kræver et massivt rodsystem for at optage grundvand fra store dybder og lagre det. Men samtidig kan et tidligt løvspring give træet en fordel, fordi de grønne blade gør det hurtigere for træet at komme i gang med fotosynteseprocessen så snart regnen kommer.

Det er vigtigt, at finde frem til sammenhængen mellem træers optag og lagring af vand og udvikling af blade, for at skabe nogle bedre modeller for, hvordan globale økosystemer fungerer (såkaldte Earth system models).

De nye datasæt, som forskerne har samlet, er nøglen til at skabe mere robuste modeller for fremskrivninger af fremtidens klima samt vand og vegetations cyklusser i disse dele af verden.

Læs hele artiklen i Nature Ecology and Evolution